[Fokus] Bæredygtighed

Renovering af bygninger er en nøglefaktor i klimaarbejdet

De fleste af de bygninger, vi skal bruge i fremtiden, er allerede bygget – det skal vi udnytte
Mere information

En bæredygtig tilgang er at være proaktiv for at reducere miljøpåvirkningerne

Det er Hydros mål at reducere drivhusgasemissionerne med 30 procent inden 2030. Dette skal ske ved grønnere sourcing og grønnere produktion, og målet er også at hjælpe kunderne med at reducere deres emissioner gennem grønnere produkter.
Mere information

DESIGN AF BÆREDYGTIGE FACADER I EN CIRKULÆR ØKONOMI: HVORDAN VÆLGER MAN GRØNNERE ALUMINIUM

Hvordan ved du, om de genanvendte aluminiumssystemer, du specificerer, er lavet af aluminium, der faktisk er brugt før eller simpelthen er 'rent' affald fra produktionsprocessen? Og hvorfor skal man egentlig bekynmre sig om det?
Mere information

EN CIRKULÆR FREMTID – BYGGEBRANCHENS ANSVAR

At være en del af en cirkulær økonomi handler om at gå fra ord til handling. At engagere sig i klimaspørgsmål, hvor man allerede i projekteringsfasen til en bygning inddrager miljømålsætninger som retningslinjer, der skal følges gennem hele projektet. Vi ved, at klimaet påvirker os. Vi – du og jeg – er alle en del af jordens kredsløb. Og vi ved samtidig, at fremtiden ikke kan vente. Kuldioxidudslippene er et ansvar, vi alle må tage på os, og i særdeleshed et ansvar som alle aktører i byggebranchen må tage højde for. Ved at træffe bevidste valg i byggebranchen, som genererer lavere kuldioxidudslip, kan vi skabe en fremtid, hvor vi ikke bare forbruger materiale, men også genanvender det, vi en gang har opført.
Mere information

Bæredygtige glasfacader – et vigtigt element i cirkulært byggeri

Bæredygtighed er gået fra at være en trend til at blive en slags gylden regel for livet på jorden. Det går ud på, at vi er nødt til at leve på en måde, som sikrer, at vi får, hvad vi har brug for, uden at skade andre mennesker eller naturen. At bidrage til en bæredygtig udvikling går ud på at imødekomme dagens behov uden at ødelægge mulighederne for, at kommende generationer kan få deres behov dækket. Byggebranchen står i dag for en stor andel af det globale udslip samt energi- og ressourceforbrug. Det siger sig selv, at tiltag der gennemføres her, har stor betydning for miljøet. Der findes derfor en række standarder, som danner grundlag for at vurdere en bygnings bæredygtighed baseret på en livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment /LCA).
Mere information

Et skoleeksempel på bæredygtigt design

Store glasflader, dagslys og udsyn er de bærende elementer i Norges grønneste skole. I den prisbelønnede bygning, hvor det nye Horten gymnasium har til huse, har naturmaterialer og dristige miljøvalg sat standarden for fremtiden.
Mere information

Ønskes: Gammelt metal til nye produkter

Omsmeltning af et aluminiumprodukt, der har udtjent sin levetid, bidrager til bæredygtighed. Men hvad med omsmeltning af processkrot? Hvordan påvirker dette skrot CO2-regnskabet? Et af de bedste argumenter for aluminium er dets gode genvindingsegenskaber. Aluminium kan i princippet omsmeltes og genbruges i én uendelighed, og det kræver kun 5 % af den energi, som er nødvendig til produktionen af primæraluminium. Og 75 procent af alt det aluminium, som er produceret, er stadig i brug.
Mere information