hydro

Bærekraft

Vi i byggebransjen har et stort ansvar, men også evne til å takle dagens og morgendagens viktigste problemstilling: Klimaendringer.

En holistisk tilnærming

Vi i byggebransjen har et stort ansvar, men også evne til å takle dagens og morgendagens viktigste problemstilling: Klimaet. Vi i SAPA legger stor vekt på å utvikle og produsere systemløsninger til fasader, vinduer og dører som er gunstige for miljøet, både når det gjelder karbonavtrykk og brukernes trivsel i bruksfasen. I henhold til studier vil verdens befolkning øke med 2 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene, der 70% av befolkningen vil bosette seg i urbane områder². Dette betyr at vi i SAPA sannsynligvis vil se større etterspørsel i byggesektoren³. Når flere og flere mennesker bosetter seg i urbane områder betyr det også økt energiforbruk og dermed økning i CO2-utslipp. Når vi utvikler våre produkter og prosesser følger vi alltid gjeldende regelverk, og målet er selvsagt karbonnøytralitet i størst mulig grad. Alt dette for å skape bærekraftige bygg med fremtiden i fokus.

VI IVERKSETTER NÅ TILTAK FOR Å OPPNÅ EN 50% REDUKSJON AV VÅRT CO2-FOTAVTRYKK INNEN 2025.

/ METALLUTVINNING CO2-utslipp -50%: CO2-utslippene fra vår metallkilde er redusert med 50%. Aluminium, det materialet vi benytter er naturlig uendelig gjenvinnbart. Derfor bruker vi hovedsakelig resirkulert aluminium.

/ KOMPONENTVALG CO2- utslipp -40%: Valget av komponenter spiller også en viktig rolle. Vi har valgt resirkulert polyamid, noe som har redusert CO2-utslippene med 40%.

/ PRODUKSJON OG ANLEGG CO2- utslipp -15%: CO2-utslippene fra vår produksjon og anlegg er redusert med 15%. Ved å redusere og optimalisere vårt energiforbruk og investere i grønn fornybar energi, har vi dramatisk redusert vårt energiforbruk per bearbeidet tonn siden 2018.

/ EMBALLASJE & TRANSPORT CO2-utslipp -50%: Ved å optimalisere vår emballasje har vi redusert karbonavtrykket åtte ganger. I tillegg har vi klart å levere mer effektivt og redusert utslippene takket være forbedret lastebilteknologi, drivstoffendringer, redusert avstand og ruteoptimalisering.

/ ARBEIDSPLASS CO2-UTSLIPP -50%: Vi forbedrer vår påvirkning ved å ta tak i våre individuelle atferdsmønstre: online opplæringer, hjemmekontorer, sortering og reduksjon av avfall.

Vi tar hånd om våre kunder