Slik reduserer du varmetapet i hus med store glasspartier

Reduserer du varmetap fra vinduer vil dette skru ned energibehovet betraktelig.

Hvis boligen din lekker varme vil dette ha negative konsekvenser for strømregningen, bokvaliteten og miljøet. Hvis vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming er det viktig at varmetapet i huset er så lavt som mulig.  

Selv om vinduene i et vanlig hus bare utgjør 5 til 10 prosent av den totale ytterflaten, kan vinduene stå for hele 40 prosent av varmetapet. Kvaliteten på glasset, størrelsen på vindusarealet, lufttettingen og isoleringen rundt vinduet avgjør hvor stort varmetapet er. Isolerer du bedre og reduserer varmetap fra vinduer vil dette skru ned energibehovet betraktelig. Ved å bytte ut gamle vinduer og dører, kan du spare både strøm og miljøet.

VillAma #6

Glasspartier og varmetap

I dag ønsker mange å gi boligen nye kvaliteter ved å bruke store vinduer og glasspartier for å slippe inn mer daglys og skape visuell åpenhet. Dette trenger ikke gå på bekostning av varmetap og energieffektivitet.

Vi bor i et værhardt land. Derfor bør du velge produkter tilpasset det nordiske klimaet. Du trenger dører og glasspartier som har gode varmeisolerende egenskaper, og er rustet til å stå imot presset fra elementene.  

Ved å velge glasspartier og skyvedører i aluminium ivaretar du både de estetiske og varmeisolerende egenskapene. Sapa kan tilby glassfasadeløsninger som er passivhus sertifiserte. Uten trekk fra vinduene kan du senke temperaturen i rommet, noe som bidrar til bedre inneklima og lavere energiutgifter. 

Velg glasspartier med isolerende egenskaper

For å begrense varmetap må du montere dører og vinduer som er godt isolert. U-verdien er et mål på hvor godt et vindu eller en glassdør isolerer.   

Teknisk beskrives U-verdien som hvor mye varme som passerer en kvadratmeter vindu eller dør ved en temperaturforskjell på én grad celsius. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. U-verdien handler ikke bare om glassets egenskaper, men om totalen av varmetap fra karm, ramme og glass.   

Ved å velge en aluminiumsramme med brutt kuldebro og trelags glass, vil du ha et godt utgangspunkt for en lav U-verdi. Hvis du i tillegg går for en høyisolert karm blir tettheten enda bedre. Sapa Selections isolatorer og pakninger begrenser varmetapet på en optimal måte og gir en høy luft- og vanntetthet. Dette gir lavt energiforbruk og god komfort.

VillAma #3

Riktig montering av glasspartier påvirker varmetap

Varmetap i glassdører og vinduer handler ikke bare om produktenes iboende egenskaper, men også om hvordan de monteres. En yttervegg har en utvendig og en innvendig side. Et sted inne i veggen finner vi et nullpunkt, som viser overgangen fra varm til kald temperatur. Det er viktig at vinduene monteres i den varme sonen, der det er plussgrader. Dersom vinduet blir montert for langt ut i fasaden, kan det bli stående i den kalde sonen, slik at de varmeisolerende egenskapene ikke blir utnyttet fullt ut.  

Aluminium i glasspartier er et bærekraftig valg

Aluminium er et sterkt og lett materiale med lang levetid. Derfor brukes aluminium ofte i utsatte miljøer og på steder med tøffe værforhold, og holder i generasjoner. Bruk av aluminium bidrar til bærekraftige bygninger takket være konstruksjoner med høy energiytelse, sikkerhet og komfort. Aluminium kan også gjenvinnes og bli til nye produkter i et uendelig kretsløp – uten kvalitetsforringelse. Både gjenvinning og energieffektivitet er viktige miljøtiltak. Med aluminiumsprodukter fra Sapa Selection kan du gi boligen din nye kvaliteter, mer dagslys og et moderne design, uten å belaste miljøet mer enn nødvendig.

Det er mulig du også er interessert i

Har du et prosjekt i tankene?

Ta kontakt med en av våre forhandlere

Be om et tilbud
hydro
Vi tar hånd om våre kunder