5 TING DU BØR TENKE PÅ FØR DU BYGGER NYTT HUS

FÅ TIPSENE HER

Det å bygge et hus, er som en drøm som blir til virkelighet. Det er en kompleks og krevende prosess som vil spille på hele følelsesregisteret ditt. Du vil oppleve forventning, frustrasjon, bekymringer, rådvillhet, handlekraft og skaperglede. Med disse fem tipsene er du godt forberedt. 

Det å bygge hus handler i stor grad om valg og prioriteringer. Det er ikke sikkert at absolutt alle ønskene dine er forenlige, men du kan få oppfylt mange av dem som er viktigst for deg. Når du bygget et nytt hus, har du en gylden anledning til å virkeliggjøre de løsningene som vil gi deg og familien din livskvalitet og glede langt inn i fremtiden.

1. Byggets plassering på tomten

Det første du bør ta stilling til når du skal bygge hus, er hvor på tomten bygget skal stå. Tomten vil i de fleste tilfeller sette rammene for utforming av boligen. Det er viktig å utnytte den på best mulig måte.  Ligger tomten i et bymiljø eller midt i naturen? Er det skrånet eller bratt terreng? Hva med utnyttelsesgraden og tomtens størrelse? Hvordan faller lyset og hvordan blåser vinden? Hva med naboer, innsyn, trær og trafikk? Alle disse forholdene bør vurderes før du bestemmer hvor huset skal plasseres.    Se tomten an, og tenk gjennom hvilke kvaliteter som er viktige for deg.   Har tomten utsikt, vil denne i mange tilfeller være utslagsgivende for hvordan huset skal ligge. Dernest bør du tenke på utsyn, det vil si opplevelsen av avstand og kontakt med utsiden. For å få maksimalt ut av utsikt og utsyn, kan du vurdere fasader bestående av mest mulig vinduer og glass.  

2. Utsyn og lysinnslipp

Utsyn har tett sammenheng med lysforhold i boligen din. Både utsyn og lysinnslipp vil påvirke den estetiske opplevelsen og trivselen av å være i et rom. I tillegg har disse faktorene innvirkning på både din fysiske og psykiske helse. Det finnes en mengde forskning som dokumenterer hvordan nok tilgang på lys, luft og rom påvirker oss både kroppslig og mentalt.  For å ivareta gode lysforhold og utsyn, vil glassflater være av stor betydning.Her er variasjonsmulighetene mange, og bør avgjøres av ønsket estetisk uttrykk og boligens geografiske muligheter. Det vesentlige er å finne løsninger som ivaretar denne typen hensyn i forhold til rommenes bruksområder og beboernes behov.    For å ivareta utsyn og lysinnslipp finnes det en rekke muligheter som kan velges enkeltvis eller kombineres. Lys og romfølelse vil for eksempel bli besørget hvis du setter inn flere vinduer bortover langs en vegg. Det er også mulig å utnytte rommets høyde ved å velge vinduer som strekker seg fra gulv til tak. Ellers vil skyvedører med lite profiler gi store dimensjoner som forener miljøet ute med det som er inne.    

3. Rominndeling og bruk

Hvordan du planlegger utsyn og lysinnslipp bør ha sammenheng med hvordan rommene i boligen skal brukes. Det er vanlig at oppholdsrom plasseres for å oppnå de beste forholdene.   Uteområder som veranda og terrasse bør plasseres med tanke på både ettermiddagssol og innsyn fra naboer. Dette er forhold som vil være avgjørende for bruksverdien av tomten. Skyvedører eller foldedører kan benyttes for å utviske skillet mellom inne og ute.   En bolig som optimaliserer utsyn og lysinnslipp vil naturlig nok bestå av mye glass og vinduer. Derfor bør du også tenke på solskjerming, varme og innsyn. Det finnes glass med solfilter, som tar noe av blendingen. Utvendige screens løser både blending og varme, mens innvendig solskjerming er et rimeligere alternativ som tar blending men ikke varme. Ta stilling til hva du trenger på forskjellige steder i huset. En glassmester kan hjelpe deg å gjøre gode vurderinger.  

4. Isolasjon og varmetap

Bygninger står for rundt 40 prosent av energiutslippet i Norge, noe som har satt høye krav til energieffektivitet og bærekraft for nye bygg. I mange tilfeller har dette blitt løst ved å redusere fasade- og vindusflater og velge tykkere vegger som gir dype vindusutsparinger. Dette er tiltak som kan gå utover lysinnslipp og utsyn.   Derfor bør du legge til rette for at boligen din blir energieffektiv og miljøvennlig, uten at det går på bekostning av bruksverdien. Dette er fullt mulig med en gjennomtenkt plan og riktige produkter. Vinduer med trelags glass og lav U-verdi, det vil si vinduer med høy varmeisolerende evne, ivaretar både energikravene og bokvaliteten. Dersom du ønsker å åpne mot uterom, finnes det for eksempel høyisolerte foldedører som tilfredsstiller energisparingskravene til et passivhus.   Et godt isolert hus med lavt oppvarmingsbehov, vil redusere strømutgiftene når boligen tas i bruk. En bolig med store glassflater vil ha et høyt dagslysnivå og kreve mindre elektrisitet til belysning. Passiv solvarme forkorter fyringssesongen og reduserer behovet for oppvarming om vinteren.  

5. Valg av materialer

Hvilke materialer du velger å bygge vinduene dine i, vil være avgjørende for boligens utseende, bokvalitet og vedlikeholdsbehov. Det vanligste er å velge mellom tre, aluminium, en kombinasjon av disse eller PVC.Alle disse materialene har forskjellige estetikk og egenskaper.    Materialer i tre har en lang tradisjon i Norge, og er et forholdsvis prisgunstig alternativ. Kvaliteten kan imidlertid være varierende, og treverk krever jevnlig vedlikehold. Dette er løpende kostnader som må tas med i helthetsvurderingen. Velger du et trevindu der karm og ramme er dekket av en aluminiumsprofil vil vedlikeholdsbehovet reduseres noe.    PVC er et vedlikeholdsfritt og rimelig alternativ med lang levetid. For enkelte vil ulempen være at materialets estetiske kvaliteter ikke er forenlig med alle typer bygg.   Aluminium er et bærekraftig og vedlikeholdsfritt alternativ for den designbevisste. Materialet er svært stabilt, noe som gjør det mulig å konstruere store glasspartier på en sikker måte. Dagens aluminiumsvinduer har også en god lufttetthet og kan leveres med en energieffektivitet som tilfredsstiller kravene til et passivhus. Siden aluminium ikke masseproduseres og leveres på mål, vil denne type vinduer muliggjøre fleksible og særegne løsninger for alle typer bygg. 

Har du et prosjekt i tankene?

Ta kontakt med en av våre forhandlere

Be om et tilbud
hydro
Vi tar hånd om våre kunder