Hollistisk bæredygtighed

Vi i byggebranchen har et stort ansvar, men også mulighederne for at håndtere det vigtigste spørgsmål i dag og i fremtiden: Klimaet. Hos SAPA lægger vi stor vægt på at udvikle og udarbejde løsninger til facader, vinduer og døre, som fremmer et godt miljø, både i forhold til CO2-aftrykket og menneskers velbefindende i brugsfasen.

Ifølge studier vil verdens befolkning vokse med 2 milliarder de næste 30 år, hvor 70 % af befolkningen vil besætte sig i byområderne². Dette indebærer, at vi hos SAPA sandsynligvis kan forvente en større efterspørgsel inden for bygge- og anlægssektoren³. I takt med at stadig flere mennesker bosætter sig i disse nye bygninger, vil det samtidig medføre et øget energiforbrug og dermed en øget CO2-udledning.
Når vi udvikler vores produkter og processer, følger vi altid gældende love og regler, og målet er naturligvis CO2-neutralitet så vidt det på nogen måde er muligt. Alt dette for at skabe bæredygtige bygninger med fremtiden i fokus.

Bygningens udfordringer

Vi ved alle, at vi står over for klimakriser og store miljøproblemer, som skal løses. Et produkts livscyklus skal være i fokus, når det handler om produktvalg i fremtiden. Cirkulære materialer skal efterstræbes i alle led, hvor genbrug og genanvendelse har en afgørende faktor.  For SAPA er dette ikke et spørgsmål, men en selvfølge, og alle vores produkter indeholder et aluminium fra udtjente produkter og fornyelig energi. Vores produkter kan leveres med en EPD-deklaration, som er verificeret af en tredje part. Nogle af vores systemløsninger er også certificeret med Cradle to Cradle, som påviser miljøprincipperne.

Læs mere: www.c2ccertified.org

 

 

En bygnings livscyklus

Bygge- og anlægssektoren repræsenterer 39 % af de globale energirelaterede CO2-emissioner⁵. En bygnings CO2-aftryk skabes i to faser: under anvendelse (”driftsemissioner” forårsaget af opvarmning, køling mv.) og konstruktion (”forudgående” emissioner forårsaget af materialeudvinding og produktion, levering, affaldshåndtering mv.). Anvendelsesfasen repræsenterer 72 % af bygningens samlede CO2-aftryk; mens konstruktion og produktion repræsenterer 28 %.

 

 

SAPA  udvikler fremtidens materialer for at tilbyde markedet højtydende, cirkulære produkter, der bidrager til en reduktion af de CO2-emissioner, som skabes i anvendelsesfasen. Samtidig udvikler vi også fremtidens produkter, hvor vi fokuserer på de forudgående emissioner for at bidrage til en reduktion af CO2-udledningerne både i produktions- og konstruktionsfasen. Med FN”s mål for bæredygtig udvikling som vores rettesnor satser vi på at reducere halvdelen af vores CO2-emissioner ved udgangen af 2025 og forpligter os til at bidrage med kvalitetsuddannelser og kapacitetsopbygning for 10.000 mennesker i vores lokalsamfund og for forretningspartnere fra 2018 til udgangen af 2025.

 

 

FN’S MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I september 2015 vedtog FN”s generalforsamling formelt 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, hvori der opstilles 17 nye ambitiøse globale mål for udryddelse af fattigdom, beskyttelse af planeten og sikring af velstand til alle. Til hvert enkelt mål er der knyttet specifikke milepæle, som skal nås over de kommende år frem mod 2030. FN”s mål for bæredygtig udvikling udgør en universel, integreret og transformerende vision for en bæredygtig verden.

 

 

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede

 

¹ Kevin E Trenberth (2018), “Climate change caused by human activities is happening and it already has major consequences”, Journal of Energy & Natural Resources Law, 36:4, 463-481, DOI: 10.1080/02646811.2018.1450895
² United Nations, « Population », Population | United Nations.
³ BSRIA (2019), “Megatrends: demographics”, WP 10/2019 Megatrends: Demographics (bsria.com)
⁴ As an example the French RE2022 law aims at reducing carbon emissions coming from the building and construction sector by actually capping them. Manufacturers have less and less flexibility when it comes to sustainability now. 
⁵ WGBC (2019). Bringing embodied carbon upfront. Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon, https://www.worldgbc.org/sites/default/files/WorldGBC_Bringing_Embodied_Carbon_Upfront.pdf