Produkter

Vi er et varemærke under Hydro og kan påvirke produktionen lige fra starten. Ved at spore hvert eneste trin langs kæden kan vi dokumentere og være helt åbne omkring vores bæredygtighedspraksis, bl.a. indkøb af materialer og komponenter, transport og emballering, og hvordan vi driver vores forretning.

Sammen med de øvrige byggevaremærker i Hydro bestræber vi os på at reducere vores CO2-emissioner med 50 % inden udgangen af 2025. Vores produkter er ikke kun fremstillet af aluminium; de er fremstillet af bæredygtigt, cirkulært lavemissionsaluminium. Alle vores ekstruderingsanlæg i Europa er ASI-certificerede. Hydro REDUXA®, der er fremstillet med vedvarende energi, afgiver kun 4 kg CO2 per kg aluminium. Det er 54 % mindre end det europæiske gennemsnit¹.

Vi bestræber os på at anvende vores ressourcer bæredygtigt og cirkulært ved at genvinde udtjente produkter i vores Hydro CIRCAL aluminium, som består af mindst 75 % genvundet forbrugerskrot. Ud over at tilbyde et af de laveste CO2-aftryk på markedet (2,3 kg CO2 pr. kg aluminium, 73 % mindre end det europæiske gennemsnit*) er Hydro CIRCAL fremstillet med en nærhedsforsyningskæde – alt genvundet indhold indsamles og genvindes i Europa. Hydro CIRCAL tilbyder høj ydeevne, cirkularitet, bæredygtighed og bruger 95 % mindre energi end primærproduktion. Siden 2018 er der gennemført mere end 500 Hydro CIRCAL-projekter rundt om i verden, hvilket har sparet mere end 28 kilotons CO2 – svarende til det årlige udslip fra 12.000 biler. Endelig er Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA® EPD-certificeret, eftersom vi er forpligtet til at tilbyde åbenhed.

Derfor kan vi tilbyde byggeløsninger med lavt CO2-aftryk samt tydelig og transparent information, certificeret af en ekstern part og med tilhørende miljøproduktdeklarationer (EPD'er).

2018
730 kt CO2
2020
560 kt CO2
2021
505 kt CO2
2022
465* kt CO2
2025
390* kt CO2

Stedets emissioner

Ved at reducere og optimere vores energiforbrug og ved at investere i grønnere, vedvarende energi, har vi drastisk reduceret vores energiforbrug pr. forarbejdet ton siden 2018.

Nedenfor udviklingen af ​​CO2-emissioner fra stedet (*resultatmål):

2018
30 kt CO2
2020
30 kt CO2
2021
29.6 kt CO2
2022
28.5* kt CO2
2025
25* kt CO2

EMBALLAGE OG TRANSPORT

Ved at bruge færre og optimerede emballagematerialer er det lykkedes os at reducere vores emballages CO2-aftryk til en ottendedel. Derudover er det lykkedes os at gennemføre bedre og mere effektive leverancer, der sparer både udslip og omkostninger, takket være forbedret lastbilsteknologi, skift af brændstof, reducerede afstande og optimering af ruter.

2018
19.5 kt CO2
2020
18.5 kt CO2
2021
18 kt CO2
2022
16* kt CO2
2025
10* kt CO2

ARBEJDSPLADS

Vi kan ikke forbedre vores miljøpåvirkning som virksomhed, hvis vi ikke får styr på vores individuelle adfærd. Ved at implementere bæredygtighedstræning og webinarer; genoverveje vores pendlings- og forretningsrejser; via hjemmearbejdspladser og online arbejdsmetoder og ved at forbedre alle elementer på vores arbejdsplads fra brug af kunstig belysning til udprintning, genbrugspapirkurve eller engangsplast. Mellem 2018 og 2020 er det lykkedes os at spare 2 affaldsspande pr. forarbejdet ton aluminium, og vi reducerer fortsat mængden af deponeret affald.

2018
19 kt CO2
2020
19 kt CO2
2021
17 kt CO2
2022
15* kt CO2
2025
10* kt CO2

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede