Bæredygtighed

I september 2015 vedtog FN’s generalforsamling formelt 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, hvori der opstilles 17 nye ambitiøse globale mål for udryddelse af fattigdom, beskyttelse af planeten og sikring af velstand til alle.

Til hvert enkelt mål er der knyttet specifikke milepæle, som skal nås over de kommende år frem mod 2030.

FN’s mål for bæredygtig udvikling udgør en universel, integreret og transformerende vision for en bæredygtig verden.For at målene skal blive nået, har FN’s generalsekretær opfordret alle til at gøre hvad de kan: regeringer, den private sektor og civilsamfundet. De opfordrer udtrykkeligt virksomheder til at anvende kreativitet og innovation til at tackle udviklingsudfordringer og anerkende behovet for, at regeringer opfordrer til bæredygtighedsrapportering.

SDG-kompasset er et værktøj indbygget i partnerskabet mellem GRI, UN Global Compact og the World Business Council on Sustainable Development der er beregnet til at give en indikation af, hvordan vil klarer os i forhold til FN’s mål om bæredygtig udvikling på Hydros GRI-indeks.

Her kan du læse mere om de 17 mål, der skal forandre verden: www.un.org/sustainabledevelopment/

Den komplette gennemgang af, hvordan Hydro klarer sig i forhold til FN’s mål for bæredygtig udvikling, kan findes her

GØR BYER OG BOLIGOMRÅDER INKLUDERENDE, SIKRE, LIVSKRAFTIGE OG BÆREDYGTIGE.

Verden bliver mere og mere urbaniseret. Siden 2007 har mere end halvdelen af jordens befolkning boet i byer, og denne andel forventes at stige til 60 procent ved udgangen af 2030.

Byer og storbyområder er lokomotiver for økonomisk vækst – de bidrager med omkring 60 procent af det globale BNP. Men de tegner sig også for omkring 70 procent af de globale CO2-udslip og over 60 procent af ressourceforbruget.

Hurtig urbanisering resulterer i et stigende antal slumbebyggelser, utilstrækkelig og overbelastet infrastruktur og tjenester (såsom renovation, vand- og sanitetssystemer samt veje og transport), forværret luftforurening og uplanlagt byudbredelse.

Virkningen af COVID-19 vil være mest katastrofal i fattige og tætbefolkede byområder, især for de en milliard mennesker, der bor i uformelle bosættelser og slumkvarterer over hele verden, hvor overbefolkning også gør det vanskeligt at følge de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. social afstand og selvisolation.

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede