Terrasseskyvedør 1086

Terrasseskyvedør med god isolering samt høy luft- og vanntetthet. Enkel å håndtere, og med praktisk bunnhengslet lufteposisjon.

Tetthet for utsatte steder
Helsveisede midttettinger rundt om gir høy luft- og vanntetthet. En høyere terskel gir bedre beskyttelse mot lekkasje på utsatte steder. Skyvedøren finnes med to typer isolering. 1086 isolert, og 1086 SX høyisolert.

Åpningsalternativ
Terrasseskyvedøren åpnes helt til siden, gående på skinner på innsiden, parallelt med den faste delen. I lukket posisjon ligger dørbladet i samme liv som det faste vinduspartiet. Døren kan vippes innover, bunnhengslet i lufteposisjon. Håndteringen er lett takket være at døren løper med doble boggihjul på en aluminiumskinne. Terrasseskyvedøren gir store åpningsbare flater.

Lås og beslag
Skyvedøren har espagnolettlåsing. Låsepunkter tilpasses etter bredde og høyde. Kan utstyres med låssylinder for låsing fra innsiden eller både på inn- og utsiden. Skjulte beslag gir døren et renere design.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk