Kjøp av våre forhandlere

Du kjøper våre produkter hos våre autoriserte produsenter rundt om i landet. De hjelper deg med å velge riktig, og produserer og monterer det komplette produktet etter dine ønsker.

Ansvar for hele funksjonen
Produsenten har kontroll over samtlige ledd og har ansvaret for at det produktet du bestiller oppfyller sin funksjon på en riktig måte.

Gjennomtenkte løsninger
Produsentens lange erfaring fra arbeid med aluminium og glass gjør at de kan gi deg svar og nødvendige råd. Sammen klarlegger dere hvilke forventninger du har til produktet og går gjennom hvilke krav som stilles.

Komplett leveranse
Når du bruker en av våre produsenter, har du en og samme kontakt hele veien. De tar ansvar for og garanterer et funksjonsriktig produkt. Det er viktig at produktet og leveransen blir til nytte og glede for dere – det gir oss og produsenten enda en god referanse.

Helheten gir trygghet
Våre produsenter kan garantere produktenes funksjoner samt krav til brannvern og innbruddshemming ettersom de har ansvar for både produksjonen og sluttmontering av produktet i bygningen. Byggsystemene kvalitetssikres gjennom P-merking og miljødeklareres ifølge byggevaredeklarasjon. Produsentene gir vanlige garantier på våre produkter.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk