Johan Skytteskolan – Med fokus på trygghet og økt mulighet for variasjon

22.11.2021

Johan Skytteskolan – Med fokus på trygghet og økt mulighet for variasjon

«Alle barn er alles barn» og «alle rom er alles rom» er mottoer ved Johan Skytteskolan i Stockholm. Her skal alle føle seg velkommen. Forskjeller anerkjennes, og man jobber aktivt med verdispørsmål. Ro og trygghet er alfa og omega, og her spiller lokalitetene en stor rolle. Johan Skytteskolans nye skolebygg for førskoletrinnet til og med 6. klasse ble innviet høsten 2019. Det spesielle med nybygget er at det ikke har klasserom. Elevene undervises i grupper med eget «hjemsted». Alt for å skape kreative og trygge læringsmiljøer for barna.

Behovet for skoler og førskoler akselererer raskt i Sverige nå, og nesten 10% av Sveriges totale bygging av skoler startes i Stockholm. Johan Skytteskolan ligger i Älvsjö, sør for Stockholm sentrum. Her går ca. 1200 elever fordelt på 9 trinn. Skolen består av to separate men tilstøtende bygg, et for 7.-9. trinn og et nybygg for førskoletrinnet til og med 6. klasse.

Nybygget ved Johan Skytteskolan har ikke klasserom. Hvert trinn har sitt eget «hjemsted» på 400 m2, som er delt i 2 baser på størrelse med et vanlig klasserom og et felles studieareal på 175 m2,, samt grupperom, atelier og toaletter. Undervisningen kan foregå på forskjellige måter ve de ulike «hjemstedene», i forskjellige læringsmiljøer og i ulike gruppestørrelser. På den måten kan hver elev få dekket sine behov. Skolen er dessuten «skofri», så alle tar av seg skoene ved inngangen.

Det er ingen tvil om at skolens arkitektur også bærer stort preg av kreativitet. I tillegg til Stadion Arkitekter har en sentral skaper i prosjektet vært kunstneren Jesper Nyrén. Han har skapt sin interiørkunst fra et akustisk perspektiv. Utgangspunktet var at nybygget skulle ha en vegg som demper lyden betraktelig. Den skulle heller ikke være skrikende i farge og form, men smelte inn og bli en naturlig del av rommet. At det er uvanlig stille på skolen er noe mange legger merke til, hvilket også er en medvirkende årsak til ro til å lære og et godt læringsmiljø for øvrig.

Nybyggets lyse fasadefliser er en hilsen til det gamle byggets gule murstein. Ute i skolegården er det også satt opp en større støyskjerm som skaper en roligere stemning, slik at man også kan bruke utemiljøet som arbeidsrom. I skolegården dyrker man i tillegg krydderurter, jordbær, rips og epler, som elevene nyter godt av.

Johan Skytteskolan er et skoleeksempel på hvordan pedagogikk og kunsten å bygge skoler kan utvikles, der man sammen skaper kreative og varierende rom for læring og trivsel.

Abax har levert SAPA aluminiumsystem til skolen.

Foto: Erik Wik

Produsent: Abax

Produkter: SAPA Fasade 4150, SAPA Vindu 1086

Arkitekt: Stadion Arkitekter AB