Markedssupport

Vår kostnadsfrie markedssupport er en støtte for arkitekter, konstruktører, byggherrer, byggentreprenører og forvaltere. Ut fra krav, ønsker og tekniske forutsetninger i hvert enkelt prosjekt hjelper vi til med å finne hensiktsmessige løsninger. En samtale med våre ingeniører gjør det lettere å velge konstruksjonsløsning. Jo tidligere vi kommer i kontakt med hverandre desto enklere er det å nå målet.

Ta Kontakt oss ved å ringe mobilnummer eller sentralbordet på 63 89 21 00:

Landssjef

Dag Ove Pettersen
dag.ove.pettersen@hydro.com
Mobil +47 90 80 98 08

Salgssjef

Øystein Havik
oystein.havik@hydro.com
Mobil +47 91 61 21 37

Salgsingeniør

Erland Rønning
erland.ronning@hydro.com
Mobil +47 90 19 54 09

Salgsingeniør

Øyvind Gismervik
oyvind.gismervik@hydro.com
Mobil +47 99 22 83 30

Arkitekt- / Prosjektsupport

Kristian Sivertsen
kristian.sivertsen@hydro.com
Mobil +47 90 69 81 48

Byggteknisk rådgiver

Ragnhild Lokna Nygård
ragnhild.nygard@hydro.com
Mobil +47 45 25 50 16

Salgssupport

Marianne Glømmi
marianne.glommi@hydro.com
Mobil +47 41 90 69 70

Markedskoordinator

Trude Steen
trude.steen@hydro.com
Mobil +47 99 53 27 51