Sapa Fasade 4150 SX - High Insulated

Energieffektivt og mangesidig fasadesystem

Fasadesystem 4150 SX består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Vår nyutviklede isolator gir sammen med innvendige pakninger gode isoleringsegenskaper (kalt High Insulated).

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

Fasade 4150 SX Ytelser

  • Høyisolerte profiler.
  • Rammepofiler i flere former. Rektangulære profiler (profildybde 35-300 mm), I- og T-profiler gir stor frihet til utforming av interiøret.
  • Bredt sortiment av dekorprofiler til utvendig formgivning.
  • Vindu 1086 SX innadslående.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.
  • Klassifisert: I henhold til gjeldende EN-standarder.

Elevations & Details

A4150-1050 1011161777172737374
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1055 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1056 1101116177
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1047 10141721222331323334
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1053 1111316234
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1054 1101635051
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1042 1101112131314151622122345671727374
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1043 11011121314172345671727374
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1044 110151623456
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1041 11011121314161819221223456717273749
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1045 1101112131417181823456717273749
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1046 110161919359
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Profilsammenstilling

Baisprofiler (pdf) (dwg)
Basisprofiler, I- og T-profiler (pdf) (dwg)
Basisprofiler, hjørne-  og fasetteringsprofiler (pdf) (dwg)
Delingsprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Ved å legge denne teksten til dine anbudsdokumenter, hjelper du til med å utforme fremtidens bygninger.

Det brukes resirkulert materiale på de følgende områder:

• Aluminium med minst 75% resirkulert End-of-Life (EoL) skrap f.eks. AW 6060 T66

For aluminium med EoL-gjenvinning resirkuleres materiale som allerede er installert og fjernet fra en bygning. Minst 75 prosent andel av dette materialet etter forbruker (> 75% EoL-materiale) må verifiseres ved hjelp av en uavhengig sertifisering.

U-verdi glassfasade

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
15 %
1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3
20 %
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kantnt
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
10 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9
20 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
5 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
10 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
15 %
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
5 %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-verdi fyllinger

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fylling
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

U-värde fyllning
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildjup i mm
60 80 100 120 140 180
För mer information kontakta ArkitektsupportDimensjonering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Fasadprofil på 2 stöd
Fasadprofil på 3 stöd
Fasadprofil på min. 4 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport.

Glass

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 33-56 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Åpningsbare enheter

Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1086 SX kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Vindu 1086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt

Dør 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
   
   

Fasadekomplementering

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Add, dekorprofiler

Add basprofil 42693 med gerad anslutning. Add basdekorprofil 42693 kompletterad med kulörprofil. Add basdekorprofil 42693 med kraftfull skruvinfästning.

Add, konsolsystem

   
Add basdekorprofil 42693 med stuprör   Add basdekorprofil 42693 med åskledarkabel   Add basdekorprofil 42693 anslutning solavskärmningar
         

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt Expressive dekorprofil 68827 horisontellt kombinerat med vingprofil 68823 vertikalt Expressive flänsprofil 42695 i kombination horisontellt och vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombination horisontell och vertikalt Expressive U-profil 68827 i kombination horisontell och vertikalt Expressive Pyramidprofil 42813 horisontell kombinerat med 42811 vertikalt

Product overview

Fasadesystem 4150 SX består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Vår nyutviklede isolator gir sammen med innvendige pakninger gode isoleringsegenskaper (kalt High Insulated).

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk