Sapa Fasade 4150 SSG - Structural Sealant Glazing

System for glatte helglassede fasader

Fasadesystem 4150 SSG Structural Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Systemet er basert på 2-lags isolerglass med varm kant og en spesialtilpasset monteringsprofil for innfestningsbeslagene. Rutene forankres med monteringsbeslagene i rammeprofilen. Værtetning mellom glassene skjer med godkjente fugemasse, normalt svart. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet omfatter også åpningsbare enheter som enkelt kan integreres. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

Fasade 4150 SSG Structural Glazing Ytelser

  • Velisolerte profiler.
  • Rammeprofiler i flere former. Rektangulære profiler (profildybde 35-300 mm), I- og T-profiler gir stor frihet til utforming av interiøret.
  • Åpningsbart vindu med skjult åpningsramme.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.
  • Klassifisert: I henhold til gjeldende EN-standarder.

Elevations & Details

A4150-1051 10111617781828384
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1058 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1048 101417212223313234
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1052 101216212223313234
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1057 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1016 110121314162212223345681828384
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1049 11012121635
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Profilsammenstilling

Baisprofiler (pdf) (dwg)
Baisprofiler, I- og T-profiler (pdf) (dwg)
Delingsprofiler (pdf) (dwg)

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Ved å legge denne teksten til dine anbudsdokumenter, hjelper du til med å utforme fremtidens bygninger.

Det brukes resirkulert materiale på de følgende områder:

• Aluminium med minst 75% resirkulert End-of-Life (EoL) skrap f.eks. AW 6060 T66

For aluminium med EoL-gjenvinning resirkuleres materiale som allerede er installert og fjernet fra en bygning. Minst 75 prosent andel av dette materialet etter forbruker (> 75% EoL-materiale) må verifiseres ved hjelp av en uavhengig sertifisering.

U-verdi glassfasade

Formel for beregning av fasadens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og lineærfaktor for randsoneeffekt.

Ufasade = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

I lenkene under presenteres tabeller med fasadens totala U-verdi for ulike glass og distanselister. Beregningene baseres på de forskrifter og allmenne råd som gis i BBR 2008 Kap:9 og beregningsstandarden for Curtain Wall EN 13947:2006.

                 
 
Profilandel
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Distanselist varm kant
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
 
10 %
1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
 
     15 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
 
     20 %
1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
  For mer informasjon kontakt Markedssupport.U-verdi fyllinger

I lenkene under presenteres tabeller med midtpunkts U-verdi for forskjellige fyllinger. Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd som gis i BBR 2008 Kap:9.

Fylling

U-verdi fylling Up W/m2K (midtpunkt)

U-verdi fylling
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildybde i mm
60 80 100 120 140 180
For mer informasjon kontakt MarkedssupportDimensjonering

Overslagsmessig beregning av fasadeprofiler
Se tabeller under i pdf-format.

Fasadeprofil på 2 støtter
Fasadprofil på 3 støtter
Fasadeprofil på min. 4 støtter
Dimensjonering med hensyn til glassvekt


For hjelp med dimensjonering kontakt Markedssupport.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem, ska utformes slik at risiko for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Illustrasjonen viser funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i henholt til MTK. Pakningne er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Åpningsbare enheter

Fasadesystemet kan enkelt kompletteres med åpningsbart utadslående vindu 4074 samt dører 2086.

Vindu 4074 er tilpasset for integrering i fasadesystemet. Vinduet kan utføres som horisontalt- eller vertikalt glidehengt utadslående.

Dørsystem 2086 finnes for innad- respektive utadslående samt enkel- og dobbeldør. Entréskyvedører kan også utføres.

- Profildybde 84 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Fals for 2-lags glass

Product overview

Fasadesystem 4150 SSG Structural Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Systemet er basert på 2-lags isolerglass med varm kant og en spesialtilpasset monteringsprofil for innfestningsbeslagene. Rutene forankres med monteringsbeslagene i rammeprofilen. Værtetning mellom glassene skjer med godkjente fugemasse, normalt svart. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet omfatter også åpningsbare enheter som enkelt kan integreres. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk