Sapa Fasade 5050 SG - System Glazing

Fasadesystem med minimale glassholdere

Fasadesystem 5050 SG System Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. De utvendige glassholderne er bare 32 mm brede, mens de innvendige rammeprofilene er 50 mm brede. De utvendige glassholderne monteres fortrinnsvis med forsenkede skruer som kan skjules med dekklokk. Fals for 2-lags og 3-lags isolerglass.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

Fasade 5050 SG System Glazing Ytelser

  • Velisolerte profiler.
  • Rammeprofiler: Rektangulære med 60-180 mm profildybde.
  • Åpningbart vindu med skjult åpningsramme.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.
  • Klassifisert: I henhold til gjeldende EN-standarder.

Elevations & Details

A5050-1014 10111617781828384
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1015 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1002 10141721222331323334
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1012 1111316234
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1013 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1001 110111213131314141622122345681828384
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1010 110131314141623456
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A5050-1011 1101212121635
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Profilsammenstilling

Vertikalprofiler (pdf) (dwg)
Horisontalprofiler (pdf) (dwg)

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

U-verdi glassfasade

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9 och beräkningsstandarden för Curtain Wall EN 13947:2006.

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
15 %
1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
20 %
2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
10 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
15 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
20 %
1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-verdi fyllinger

Fyllningar i fasad 5050 SG kan endast utföras med Vaku Paneel. Nedan presenteras mittpunkts U-värden för fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.         
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

Vakupaneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
26-28 26-28 31-35 31-35
U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
För mer information kontakta Arkitektsupport

 

  Ytskikt:   Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard
  Färger:   På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
  Storlekar:   Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
  Ljudreduktion:   Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
  Brand:   Vaku Paneelen klassas som obrännbart
  U-värde:   Från 0,29- 0,16 W/m2 K

Dimensjonering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Fasadprofil på 2 stöd
Fasadprofil på 3 stöd
Fasadprofil på min 4 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För hjälp med dimensionering kontakta Arkitektsupport.

Glass

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 26-41 mm alt. 46-51 mm.


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Åpningsbare enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbart utåtgående fönster 4074 samt dörrar 2086.

Fönster 4074 är anpassat för integrering i fasadsystemet. Fönstret kan utföras som horisontellt- eller vertikalt glidhängt utåtgående.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Facadevindue 4074

- Profildjup 84 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Fals för 2-glas isolerruta

Dør 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Product overview

Fasadesystem 5050 SG System Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. De utvendige glassholderne er bare 32 mm brede, mens de innvendige rammeprofilene er 50 mm brede. De utvendige glassholderne monteres fortrinnsvis med forsenkede skruer som kan skjules med dekklokk. Fals for 2-lags og 3-lags isolerglass.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk