Spjelkavik School, Ålesund

SPJELKAVIK SKOLA

Arkitektens beskrivning
Spjelkavik ungdomsskole ligger i en bydel i sterk vekst i Ålesund kommune, i en klynge med barneskole, videregående skole og idrettshall. Skolen ble opprinnelig bygget i 1973, som åpen skole. Vårt arbeid med skolen startet i 2010, da skolen var blitt 37 år gammel, og var overmoden for renovering. Utover dårlig teknisk stand var det også behov for utvidelse, da elevtallet er økende. Nytt bygg er dimensjonert som 7-parallell. Det eksisterende bygget fikk i 1.byggetrinn en utvidelse på 4000 kvm som inneholder administrasjonsbygg og trinnareal for 9. og 10. klasse. Byggetrinn 2 omfatter renoveringen av den opprinnelige skolen, inkludert noe utvidelse. Kun dekker og bærestruktur er bevart. Skolen har vært i kontinuerlig drift i byggeperioden som startet opp sommeren 2012.

Skolen åpnet offisielt september 2015. Skolen er utformet som en bystruk- tur, med hus, gater og torg. Bygningens ulike funksjoner er delt i flere bygningsvolum som hovedsakelig er lagt på utsiden, mot nord og vest, av et korsformet innvendig gateløp. På innsiden etableres en sørøstvendt gårdsplass. Rom som bryter gjennom gateløpet, mot øst og sør, innehar funksjoner som henvender seg ut mot gårdsplassen: vrimlearealer, trinninnganger med terrasser over og musikkavdeling med scene. Gateløpet danner siktlinjer, kun brutt opp av glasspartier, og er understreket med linjer i gulv og himling. Siktlinjenes formål er å åpne opp bygget, gjøre kommunikasjonsarealene transparente og synliggjøre delingen i bygningsvolum. I 2. etg krysser gangbroer gateløpene og kobler de ulike avdelingene.

Allmenningen, med glassfasader i 2 etasjer, fører til hjertet i anlegget, amfiet. Amfiet rommer omkring 600 personer og knytter sammen allmenningen i

1. etg og kantine med storkjøkken og avdeling for mat&helse i
2. etg. Amfiet inngår dermed i elevenes vrimleareal i friminutt og matpause. Administrasjon, lærerarbeidsplasser og personalavdeling er samlet i ett bygningsvolum på tre etasjer. I det flate landskapet fungerer det som et utropstegn ved hovedinngangen. I
3. etasje ligger personalrommet, med terrasse mot sørvest og storslagen utsikt over Spjelkavik.

De viktigste kriteriene i utformingen av trinnarealene var ønsket om åpenhet og fleksibilitet i forhold til varierende undervisningsmetoder, uten at det gikk på bekostning av behovet for skjerming og ro. Trinnet er dermed organisert i lukkede baserom men med god kontakt mot trinntorget gjennom glasspartier. På trinntorget er det åpne dataarbeidsplasser, amfi og lukkede grupperom. Ettersom hvert trinn er fordelt i to team, i to etasjer, var det viktig å koble disse på en god måte. Dette er løst gjennom et åpent trapperom med galleri og overlys, omkring et nedsunket amfi. Amfiet er stort nok til å samle et team (ca 90 elever), men brukes også til undervisning av mindre grupper, og til gruppearbeid.

Jeanette Bu Vindenes Ark. MNIL, Fortunen AS

Building: Spjelkavik school
Location: Ålesund, Norway
Building year: 2012-2015
Architect: Fortunen AS
Fabricator: H-Produkter AS
Developer: Ålesund Kommunale Eiendom KF

Facades: Sapa Facade 4150 
Roof Glazing: Sapa Roof Glazing 5050 
Doors:
 Sapa Door 2074
Surface treatment, colour: Powder-coating, RAL 7024

Photo: Fotograf Kristiansen AS

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk