Månedens prosjekt 1111 <BR> Vassbotnen, Hillma II, Forus