Månedens prosjekt 0312 <BR> Toyota Romerike AS Lillestrøm, Kjeller