Månedens prosjekt 0113, Bedriftsveien 7C, Kristiansund