Økt glassortiment for brannsertifiserte konstruksjoner

Økt glassortiment for brannsertifiserte konstruksjoner

  

Samtlige av våre brannklassifiserte dør-, vegg- og fasadepartier er nå oppdatert med flere glasstyper og nå finnes også muligheten for å levere større glassruter. Fasadepartier i SFB 4150 kan nå utføres i både brannklasse E30 (F30) og EI30 (A30). Branndører SFB 2050, 2060 og 2074 til trappehus har godkjent terskelløsning med blant annet automatisk heveterskel for å hindre røykgasspredning. Våre brannpartier E30 (F30) og EI30 (A30) har P-merkingssertifikat og typegodkjenningsbevis.

 Klikk her for mer informasjon. Test fra SP, Borås