SFT 250/32

Bredde: 250 mm
Høyde: 32 mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 2,9 kg/m

Materiale: 6060F22-T6

R = Tverrillet
lx: 11,75 x 104 mm4
Wx: 5,18 x 103 mm3
Max trinnbredde: 0,935 m*
Lagerføres

RH = Rillet og hullet
lx: 9,99 x 104 mm4
Wx: 4,67 x 103 mm3
Max trinnbredde: 0,865 m*
Lagerføres


Hulldimensjon 10x30 mm med cc-avstand på 20 mm.

Profilens skruespor er tilpasset rustfri M8-skrue.

* =  offentlig miljø bør max trinnbredde minskes med 25%.