SFT 185/32

Bredde: 185 mm
Høyde: 32 mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 2,4 kg/m
Materiale: 6060F22-T6

R = Tverrillet
lx: 10,40 x 104 mm4
Wx: 4,97 x 103 mm3
Max trinnbredde: 0,88 m*
Lagerføres

RH = Riflet og hullet
lx: 8,83 x 104 mm4
Wx: 4,40 x 103 mm3

Max trinnbredde: 0,81 m*

Lagerføres

Hulldimensjon 10x30 mm med cc-avstand 20 mm.
Profilens skruespor tilpasset rustfri M8-skrue.

* =  offentlig miljø bør max trinnbredde minskes med 25%.