SFT 110/26

Bredde: 110 mm
Høyde: 26mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 1,4 kg/m
Materiale: 6060F22-T6.

R = Rillet uten hull
lx: 4,35 x 104 mm4
Wx: 2,76 x 103 mm3
Max trinnbredde: 0,57 m*
Lagerføres

Profilens skruespor er beregnet for rustfri M8-skrue.

* =  offentlig miljø bør max trinnbredde minskes med 25%.