Dimensjonering av vangestykke


Med hjelp av diagrammet kan hensiktsmessig vangestykke velges. Ved beregningen  forutsettes det at trappene ikke er for bratte. Diagrammet gjelder for opp til 45 graders helling.