Selvbærende luke SFSL

Den selvbærende luka er et supplement til det øvrige gulvsystemet, da man på en enkel måte kan legge til en inspeksjonsluke som i prinsippet legges ut som en vanlig gulvprofil. Ingen ekstra overliggere er nødvendig i stålbjelkelaget da luka har sitt opplag innebygget i selve luke-enheten. 

Lukene kan i de fleste tilfeller leveres med lås hvis det er krav om det. Det kan også leveres med et løst, avtagbart gitter.

Vanligvis monteres det to diagonalt plasserte løfteanordninger på luka for å underlette montering og demontering.

 

 


Standardstørrelser