Belastningstabeller

Konstruksjonsregler

For detaljerte regler om bærende konstruksjoner i aluminium se ”Boverkets Byggregler, Konstruktionsregler, EKS samt Fasta anordningar för tillträde till maskiner, EN ISO 14122”.

Jevnt fordelt last (Diagram 1)

Tillatt jevnt fordelt last med hensyn til nedbøyning i lengderetning, da nedbøyningen er begrenset til 1/200 av spennvidden. Ved hullede profiler reduseres den tillatte belastningen med 20%.

Nedbøyning av gulvkonstruksjon/bjelkelag
Nedbøyningen begrenses vanligvis til 1/200 av spennvidden. På arbeidsplattformer og gangbaner bør ikke høydeforskjellen mellom den belastede og tilstøtende ubelastede gulvdelen overstige 4 mm.

Materialet i profilene blir ikke spenningsmessig fullt utnyttet ved denne nedbøyningsbegrensning, men man kan konstatere at det finnes en stor bærekraftsreserve.

Punktlast (Diagram 2)

Tillatt konsentrert linjelast med hensyn til nedbøyning i lengderetning, da nedbøyningen er begrenset til 1/200 av spennvidden. Ved hullede profiler reduseres den tillatte belastningen med 20%.

Lastkapasitet ved punktlaster
Når lastoverflaten er mindre enn profilbredden bøyes gulvprofilen både i sin lengde- og bredderetning. Den langsgående lastkapasiteten er i prinsipp uberørt av lastkapasiteten i bredderetningen.


Enklest kontrolleres begge hver for seg ved hjelp av Diagram 2, samt Tabell 1 som vist under. Legg merke til at lastoverflatens størrelse har en dominerende innflytelse på bæreevne og motstand mot lokal deformasjon av overflaten. 

Last type A viser lite ”stempel” med diameter 25 mm.
Last type B viser en smal lastoverflate med lengde 100 mm. Dette tilsvarer lastoverflaten fra vulkolanhjul eller lignende. Stålhjul bør unngås da disse deformerer rillene på gulvprofilens overside med øket risiko for glatt overflate.
Last type C viser en sirkulær eller kvadratisk lastoverflate med ca 110-120 mm tverrmål. Denne kan tilsvare ett enkelt luftgummihjul fra personbil eller lett skapbil.

Tabellen til høyre viser lasten plassert i det minst gunstige området.

 Ved krav på høyere laster – kontakte Sapa Golvsystem.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk