Foldedør / Foldevinduesdør

SAPA 2050

Foldedør

Uisoleret foldedør

Beskrivelse

SAPA foldedør 2050 fåes som ind- eller udadgående med op til 6 dørblade, med eller uden et sidehængt dørblad i den ene side.

Døren bygger på en stabil grundkonstruktion med mulighed for flere forskellige funktioner. Systemet er opbygget på uisolerede aluminiumprofiler med en profildybde på 50 mm.

Dørbladene er sat sammen med hængsler på ind- og udvendig side og ophængt i solide rullebeslag. Åbning af partiet sker ved, at folde dørbladene mod sidekarmen. Tærskelfri løsning findes.

Læs mere om Hydro REDUXA®.

Brochurer
2050-2060
Designguide DK

Produktfordele

Udførelse

  • Ud- eller indadgående foldedøre hvor hængslets placering påvirker dørens udførelse. Se mere om kombinationsmulighederne under Opstalter og detaljer

Udførelse

  • Anvendelsesområde. Stabilt system som er velegnet til indgange med stort trafikflow og ved passage med indkøbsvogne, barnevogne m.m.

DIMENSIONER

  • Dørbladshøjde op til 2500 mm og dørbladsbredde max. 1000 mm
  • Dørbladsvægt. Max 75 kg

Mere information

Design og muligheder

Fri åbning

Fri åbning gælder for både ind- og udadgående foldedøre.

Tre dørblade, 321

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 320

Tre dørblade, 330

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 362

Fire dørblade, 431

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 410

Fem dørblade, 541

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 500

Fem dørblade, 550

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 542

Seks dørblade, 633

D = Gående dør
F.O. =  Fri døråbning = Karmydermål - 590

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Funktionsmål
Glastykkelse 5-33 mm

 

Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

Glasisætning
Glastykkelse 5-33 mm

Fyldninger

Dele af partierne kan forsynes med fyldninger eller lukkede felter. Fyldningerne skal opbygges i form og funktion, så de passer til anvendelsesområdet. Er fyldningerne udsatte for tunge stød eller mekanisk belastning, bør man vælge en opbygning med holdbar plademateriale samt overflade af f.eks. rustfri stål eller emailleret stålplade.

Fyldning F2
1,5 mm aluminiumplade
3,2 mm board
25 mm isolering
3,2 mm board
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F3
1,5 mm aluminiumplade
12 mm spånplade
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F4
1,5 mm aluminiumplade
20 mm isolering
10 mm Sapaspont

Tærskelløsninger


Udadgående foldedør
med tærskel

 


Udadgående foldedør
uden tærskel

 


Indadgående foldedør
med tærskel

 


Indadgående foldedør
uden tærskel

Opstalter og detaljer

A2050-1024 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1025 13313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1026 1313313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1027 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1028 13133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1029 1313133132333477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1018 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1019 13212223247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1020 132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1021 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1022 13132122232477
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2050-1023 131321222324777
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af dørpartier skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af partiets størrelse.

Karmbefæstigelse med
vridanker

Karmbefæstigelse med
justerbar karmbøsning

Karmbefæstigelse med
bolt og svejseplade

Karmbefæstigelse med
skrue