Døre

SAPA 2060

Dør

Stærk dør til stor persontrafik

Beskrivelse

SAPA dør 2060 er vores stærkeste dør som vi anbefaler til bygninger med stor persontrafik, såsom arenaer, skoler, indkøbscentre, stationer mv.

Systemet er opbygget på uisolerede aluminiumprofiler med en profildybde på 60 mm. Udvendige glaslister er integreret i profilet for asymmetriskt placeret glas. Systemet har udskiftelige anslag. Dørbladsprofiler findes til alle låsetyper og med klemfri bagkant. Dørene kan på enkel vis sammenbygges med vores facadesystemer og glaspartier 3050, 3060, 3086, 4150 og 5050 SG.

Dette produkt er produceret af Hydro CIRCAL - genanvendt aluminium. Læs mere her

Brochurer
2050-2060
SAPA 2060

Produktfordele

Udførelse

  • Enkeltdøre, dobbeltdøre og vekseldøre med eller uden side- og ovenlys.
  • Udskiftelige anslag og dørpumpe. Gør det enkelt at reparere.
  • Børnesikring. Kan leveres med klemfri hængselsside.

Høj ydeevne

  • Indbrudssikring. Kan udføres i klasse RC2 alt. RC3 i henhold til EN 1627.
  • Brandsikring. Opfylder brandtekniske krav i henhold til brandklasse E 30 alt. EI 30.

Mere information

Design og muligheder

Fri åbning

Døre og indgangspartier skal udføres med tilstrækkelig fri åbningsbredde for persontrafik samt adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Hængslede døre

A = Fri døråbning
B = Karmydermål
C = Dørhulsmål
D med 3-bladet hængsel = 128 mm
D med bladhængsel = 118 mm

Klemfri afrundet hængselsside

A =  Fri døråbning
B =  Karmydermål

Klemfri hængselsside med gummianslag

A =  Fri døråbning
B =  Karmydermål

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Funktionsmål
Glastykkelse 3-33 mm

Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

Glasisætning
Glastykkelse 3-33 mm

Fyldninger

Dele af partierne kan forsynes med fyldninger eller lukkede felter. Fyldningerne skal opbygges i form og funktion, så de passer til anvendelsesområdet. Er fyldningerne udsatte for tunge stød eller mekanisk belastning, bør man vælge en opbygning med holdbar plademateriale samt overflade af f.eks. rustfri stål eller emailleret stålplade.

Fyldning F2
1,5 mm aluminiumplade
3,2 mm plade
25 mm isolering
3,2 mm plade
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F3
1,5 mm aluminiumplade
12 mm spånplade
20 mm isolering
1,5 mm aluminiumplade

Fyldning F4
1,5 mm aluminiumplade
20 mm isolering
10 mm Sapa Spont

Beslag

Vores dørsystem kan nemt suppleres med de mest gængse beslag på markedet. For optimal funktion er det vigtigt, at beslagene arbejder sammen. Nedenfor er vores standardbeslag

Hængsel, eksempel

Universalhængsel

Bladhængsel

Tærskelløsninger

Døråbninger bør udformes uden niveauforskel hvis det ikke nødvendiggøres af eventuelle tæthedskrav. En eventuel tærskel bør være så lav som muligt for at lette adgangen gennem døren. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Dør uden tærskel

Dør med nedfældet tærskel

Dør med anslag mod tærskel

Dør med slæbetætning

Klemsikring

For at mindske risikoen for personskade ved klemning i dørens hængselsside, har vi løsninger med såkaldt klemfri bagkant. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Dørsystem 2060 med klemfri hængselsside og EPDM-gummianslag.

Dørsystem 2060 med klemfri hængselsside og afrundet aluminiumprofil.

Indbrudssikring

Til indbrudssikring af døre findes der sikrede anslagsprofiler. Sikringsprofilet kan enkelt udskiftes ved skader pga. indbrudsforsøg. Sikringen kan anvendes på ind- og udadgående døre samt vekseldøre.

Eksempel:

Dør 2060 indadgående med sikringsprofil

Dør 2060 udadgående med sikringsprofil

Opstalter og detaljer

A2060-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1006 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1012 1233132333466788
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1013 2223243132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1014 1222232433132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1015 1222232433132346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af dørpartier skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af partiets størrelse.

Eksempel:

Karmbefæstigelse med
vridanker

Karmbefæstigelse med
justerbar karmbøsning

Karmbefæstigelse med
bolt og svejseplade

Karmbefæstigelse med
skrue

Projekt med døre SAPA 2060

Kristianstad Arena, Kristianstad

Sweden

Facility: Kristianstad Arena
Place: Kristianstad, Sweden
Construction year: 2009-2010
Architect: Tengbomgruppen AB
Fabricator: Glaslindberg AB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2060 and 2074
Glass: Bioclean, dirt-repellent, and SKN 178, sunscreen glass, in glazing units.

Photography: Hans Bonnevier