Produkter

For SAPA er det vigtigt med mangfoldighed, inklusion og tilhørighed. Dette er noget, vi stræber efter og har tydeligt fastlagte mål for.

For at opnå vores ambition om at skabe en inkluderende arbejdskultur har vi en dedikeret DIB-arbejdsgruppe, der gennemgår vores rutiner, øger den interne bevidsthed og uddanner vores HR-chefer og ledere.

Vi har også som mål, at 50 % af vores nyansatte skal være kvinder inden 2025, samt at 27 % skal være kvindelige ansatte samme år. Vores fokus vil ligge på forretning og salg, hvor kønsmangfoldigheden er den svageste del inden for bygge- og anlægssektoren. Dette vil vi naturligvis ændre.

Det betyder, at vi alle har et ansvar for at uddanne bygge- og anlægsmarkedet og vise, hvordan kvinder er lige så kompetente som mænd til at udføre arbejdet. Det indebærer at arbejde hånd i hånd med vores partnere mod et kønsbevidst og inkluderende marked.

2018
30 kt CO2
2020
30 kt CO2
2021
29.6 kt CO2
2022
28.5* kt CO2
2025
25* kt CO2

Mangfoldighed handler også om etnicitet og national oprindelse. Hos SAPA repræsenterede vores ansatte i 2021 en kombination af 62 forskellige nationaliteter. For os er det også en prioritet at være en arbejdsplads, som fremmer samarbejde mellem alle generationer: Derfor lægger vi stor fokus på at integrere flere og flere lærlinge og praktikanter.

Som en del af Hydro har vi samme adfærdskodeks overalt. Vi har samme holdning til menneskerettigheder, uanset hvilket land du arbejder i.
Helt konkret gælder der principper for foreningsfrihed og overenskomstforhandlinger, frihed fra diskriminering og chikane, anstændige arbejdsvilkår, ret til privatliv, sikkerhed og god sundhed.

   

Code of Conduct

For at være reelt bæredygtige mener vi, at man er nødt til at kigge på verden uden for de fire vægge og arbejde for at gøre den til virkelighed – allerede fra i dag. Det er derfor, vi anvender førsteklasses lavemissionsmaterialer for at drive alle områder af vores virksomhed så bæredygtigt som muligt. SAPA anlægger et holistisk perspektiv på bæredygtighed og handler på 3 hovedområder:

For at reducere CO2-udledningen i brugsfasen

For at reducere forudgående og indlejrede udledninger 

For at se det store billede