hydro

Duurzaamheid

Het behoud van grondstoffen en het beperken van voetafdruk in het milieu zijn de sociale fundamenten die ons stimuleren.

Een holistische benadering van duurzaamheid

Het besparen op grondstoffen en het inperken van de impact van onze activiteiten op het milieu zijn maatschappelijke thema's waar wij ons voor inzetten. In elke fase, van het ontwerp tot de fabricage van onze producten, zetten wij in op duurzaam bouwen. Dit vereist een meer verantwoord gebruik van gerecycleerde grondstoffen, de toepassing van hernieuwbare energieën, het hergebruik van grondstoffen, een globale aanpak van ecodesign en voortdurende innovaties.

Nu is het tijd voor actie om onze CO2-voetafdruk tegen 2025 met 50% te verminderen

CO2-uitstoot bij metaalinwinning -50%

Het materiaal dat we gebruiken, aluminium, is van nature oneindig recyclebaar. Daarom maken we gebruik van gerecycled aluminium.

CO2-uitstoot bij componenteninwinning -40%

Ook componenten spelen een rol: we hebben gerecycled polyamide geselecteerd.

CO2-uitstoot bij productie & locatie -15%

Door ons energieverbruik te verminderen en te optimaliseren, en door te investeren in groenere, hernieuwbare energie, hebben we sinds 2018 drastisch minder energie per verwerkte ton verbruikt.

CO2-uitstoot bij verpakking & vervoer -50%

Door onze verpakking te optimaliseren, hebben we de koolstofvoetafdruk ervan met 8 keer verlaagd. Bovendien hebben we dankzij verbeterde vrachtwagentechnologie, brandstofwijzigingen, afstandsvermindering en route-optimalisatie efficiënter kunnen leveren en emissies kunnen verminderen.

CO2-uitstoot op de werkplek -50%

We verbeteren onze impact door ons individueel gedrag aan te pakken: online trainingen, thuiswerken, afvalscheiding en -vermindering.

SAPA aluminium: 75 gerecycleerd, 95% recycleerbaar

Als beheerders van de knowhow van 's werelds grootste aluminiumproducent HYDRO gaan we nog een stap verder door onze producten aan te bieden in twee soorten koolstofarm aluminium:

Gerecycleerd aluminium "CIRCAL"

Samengesteld uit minstens 75% gerecycleerde materialen afkomstig van gebruikt aluminium (zoals oude ramen & deuren).

Laag koolstof aluminium

Vervaardigd met behulp van hernieuwbare energiebronnen (waterkracht, wind en zonne-energie) met een koolstofvoetafdruk van 4 kg per kg geproduceerd aluminium, 4,5 keer lager dan het wereldwijde gemiddelde voor primair aluminium.

Wij zorgen voor onze klanten