hydro

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze website wordt verzorgd door Hydro Building Systems en mag uitsluitend worden gebruikt voor informatieve doeleinden. 

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website (genaamd "Site"), stemt u er ook mee in om de in dit bericht uiteengezette algemene voorwaarden na te leven. U gaat er ook mee akkoord om alle aanvullende beperkingen die op deze Site worden weergegeven en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, na te leven. 

Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat uw toegang tot en gebruik van de Site vrij is van virussen, wormen, trojan horses en andere destructieve elementen voor computers. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Alle inhoud die op deze Site is opgenomen, zoals tekst, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audio- en videoclips, software en hun rangschikking, zijn eigendom van Hydro Building Systems , haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, licentiegevers of joint venture-partners en worden beschermd door Noors en internationaal recht. Ongeoorloofd gebruik of distributie van enig materiaal op deze Site kan een schending vormen van het auteursrecht, handelsmerken en/of andere wetten. 

AUTORISATIE 

Hydro Building Systems  staat u toe om de informatie ("Materialen") op deze site alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Deze autorisatie houdt geen overdracht van eigendom in van de Materialen, en kopieën van de Materialen mogen op geen enkele manier worden gewijzigd, gereproduceerd, publiekelijk weergegeven, verspreid of gebruikt voor enig openbaar of commercieel doel. 

DISCLAIMER 

Hydro Building Systems  staat niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de Materialen, noch voor de betrouwbaarheid van enig advies, opinie of andere informatie die op deze website wordt weergegeven. Evenzo aanvaarden Hydro Building Systems of een van haar dochterondernemingen geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of weglatingen. Hydro Building Systems  staat niet garant voor de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op deze site of de servers. 

De Materialen vormen geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging om effecten te kopen en mogen niet worden beschouwd in verband met enige beleggingsbeslissing. 

Voor uw gemak kan Hydro Building Systems  links op deze site verstrekken naar websites die worden beheerd door andere entiteiten. Noch Hydro Building Systems noch een van haar dochterondernemingen is verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot toegang tot en gebruik van deze websites. 

Deze kennisgeving valt onder Europees recht en is onderworpen aan het gebruik en de verwerking van persoonlijke informatie. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie. 

Wij zorgen voor onze klanten