Surface treatment

Lackering

Lackering

Characteristics

Lackering erbjuder ett obegränsat färgval med mycket god kulöröverensstämmelse. Pulverlackering är den klart dominerande lackeringsmetoden idag. Pulverlackering utförs med polyesterpulver, skikttjocklek cirka 60 my. Det finns i stort sett inga begränsningar alls då det gäller kulörer. RAL och NCS-S skalorna erbjuder ett stort antal kulörer.

Sapa Byggsystems profiler genomgår nio steg innan lackering:

1. Alkalisk tvätt
2. Sköljning
3. Betning
4. Sköljning
5. Avoxidering
6. Sköljning
7. Kromatering
8. Sköljning
9. Torkning

 

Förbehandling
För att få rätt kvalitet på den lackerade ytan är det viktigt att såväl förbehandling och appliceringen av den lack som den efterföljande härdningen utförs korrekt. Då man vill uppnå maximal vidhäftning och hållbarhet är förbehandlingen av avgörande betydelse. Den består normalt av avfettning och betning av ytan, följd av en kromfri kemisk behandling. Förbehandlingen avslutas med att profilerna sköljs i avjoniserat vatten. Förbehandlingen ger absolut bästa korrosionsbeständighet och vidhäftning vid lackering av produkter som skall användas för utomhusbruk.

Lackering
Den förbehandlade profilen täcks med polyesterpulver. Pulvret, polyester, appliceras på profilen genom elektrostat- eller friktionsladdning, därefter härdas pulvret i ugn 180ºC. Pulverlacker appliceras och härdar utan några lösningsmedel. Ventilationsluften från pulverappliceringen renas i effektiva reningsanläggningar. Pulver som ”missar” profilerna tas om hand i ett återvinningssystem och återförs till sprutpistolen.

Färgprogram ->

 
Bedömning av avvikelser i ytbehandling


Lackerade aluminiumprofil ytor
Utseendet på lackerade aluminiumprofiler utvärderas på kravytan.

Med kravytan menas delen av den totala ytan som är väsentlig för utseendet och användbarheten av produkten. Kanter, djupa fickor och sekundära ytor (dolda ytor) ska inte ingå som kravytor. Utseendet på kravytan får inte ha några repor ända ner till basmetallen. När beläggningen på kravytan betraktas från en vinkel av cirka 60 grader mot den övre ytan får inga av de defekter som listas nedan framträda från 3-meters avstånd: överdriven råhet, stråkigheter, blåsor, inneslutningar, kratrar, matta fläckar, småhål, gropar, repor eller andra oacceptabla brister. Beläggningen måste vara jämn i färg och glans med god täckning. På dolda ytor finns inga krav.

Besiktning
Besiktning utförs med betraktningsavstånd på 3 m, i normal dagsljus utan direkt solljus eller med innerbelysning på 600-1000 lux. Profilytan ska betraktas i 5-10 sekunder. Orenheter och andra fel som inte är tydligt synliga i normalt dagsljus från detta avstånd är inte berättigad grund för reklamation och ersättning.

Documentation