Surface treatment

Lackering

Färgprogram

Characteristics

SAPA arbetar med alla de lacktyper som efterfrågas; förutom traditionell pulverlack, bland annat strukturlack, metallic och klarlack. Med lackering finns i princip inga begränsningar vad gäller färger och kulörer. Vi kan erbjuda de kulörer som finns redovisade i NCS-S och RAL-skalorna.

Documentation