Vores forpligtelse

BYG EN BÆREDYGTIG FREMTID
BYGGERI MED CIRKULÆRE VISIONER

BYG EN BÆREDYGTIG FREMTID

/ SAPA, HVILER PÅ HYDROS VÆRDIER

TECHNAL, PORTEUR DES VALEURS HYDROBæredygtig udvikling er den største udfordring for industrien i dag, vi er nødt til at transformere vores økonomi. SAPA, et brand fra Hydro Group, hviler på den gruppens frivillige forpligtelse til bæredygtig udvikling. Hydro er en global leverandør af aluminium med aktiviteter, der spænder over hele værdikæden med det formål at opnå CO2-neutral produktion inden 2020 med hensyn til materialernes livscyklus.

SAPA deler værdierne og forpligtelsen fra Hydro Group, verdensførende inden for aluminiumløsninger, nemlig bevarelse af naturressourcer, reduktion af CO2-emissioner og affald, garanti for medarbejderes sikkerhed, tilfredshed med kvalitetsforventninger og forbedring af forbrugernes livskvalitet.

ECO-CONCEPTION DE NOS PRODUITSDrevet af innovation betragtes SAPA i dag som verdensførende inden for byggeløsninger. Med et mål om løbende forbedringer investerer SAPA i forskning og udvikling for at tilbyde dig løsninger til at reducere CO2-aftrykket i byggeriet.. Dette inkluderer en konstant forbedring af vores produkters termiske ydeevne.