COMALU

COM@LU - ENKELT OG LETILGÆNGELIGT

COM@LU er vores webbaserede platform som tillader SAPA-kunder at overføre ordrer digitalt og efterfølgende overvåge ordrestatus 24/7. Aktuelle og gennemførte leverancer kan kontrolleres når du vil, hvor du er. Alt for at forbedre transparens og hastighed i vores indbyrdes kommunikation.

Det er nemt for dig som SAPA-kunde at skabe en COM@LU-konto. I vælger selv hvem i jeres virksomhed der skal have adgang og indstiller derefter rettigheder og adgangsniveau for hver bruger. Eksempler kan være en indkøbsgruppe for ordrehåndtering eller økonomiafdeling for adgang til fakturaer m.m.

Jeres kontoindstillinger kan til enhver tid tilgås for opdatering af jeres COM@LU-konto, f.eks. ved personale- eller organisationsændringer.

DE VIGTIGSTE FORDELE

Sikkert miljø, tilgængeligt online

Gratis onlinetjeneste 24/7

Com@lu-portalen er kompatibel med PC, tablet eller smartphone med internetforbindelse

Få adgang til indhold jf. forskellige jobfunktioner i din virksomhed

Fakturaer kan downloades når som helst

Live lagerkontrol muliggør mere præcision ved planlægning af ordrer

Du kan opdele indhold ud fra produktkategori eller produkttype

Vores ordresupport er selvfølgelig altid tilgængelig i vores kontortid for yderligere support

SEND ORDRER MED COM@LU

Digitale ordrer kan sendes direkte på COM@LU-platformen og data kan overføres direkte fra TechDesigns beregningsmodul.

Ordrer kan også planlægges og skemalægges på forhånd. Du kan oprette flere ordrer og placere dem i venteliste for at sende dem i tråd med din projektplanlægning. Flere ordrer kan gemmes og sendes samlet, også med forskellige leveringsadresser.

Live-ordrer kan også gemmes 24/7 ved at anvende orderstatus-vinduet. Ændringer i planlægningen kan diskuteres med vores lokale ordresupport og al information præsenteres tydeligt og transparent.

DETALJERET ORDREINFORMATION

Detaljeret information kan vises med Com@lu for alle gennemførte og åbne ordrer. Denne information inkluderer:

Kvantiteter

Artikelreferencer

Farver/overflader

Følgesedler

Leveringsdato

Ordrestatus

Priser og rabatter

Fakturaer og fakturastatus for gennemførte ordrer

Dokumenter kan eksporteres og udskrives i PDF- og Excel-format.