Solafskærmning

SAPA 4550

Bow

Buet solafskærmning

Beskrivelse

SAPA Solafskærmning 4550 Bow kompletterer vores facadesystem 4150 enkelt og æstetisk. Bueformen tilføjer afskærmningen lethed. Bueformen reflekterer sollyset og kan give en inddirekte blød belysning i rummet.

Der findes muligheder for at udforme solafskærmningen med tydlige indelinger. Overfladebehandlingen kan yderligere fremhæve profilets form og udtryk. Vores dekorprofilprogram til bæreprofilerne fremhæver husets arkitektur.

Brochurer
SAPA 4550 Bow

Produktfordele

Udførelse

  • Vertikalt eller horisontalt
  • Montering. Selvbærende eller som sekundær konstruktion på en bærende ramme.

DESIGN

  • Lameller. 190 og 300 mm brede
  • Monteringsbeslag. Findes i vinklerne 0°, 15°, 30° og 45°

Mere information

Design og muligheder

Utföranden

Utförande 1, 2 och 3: Friliggande lameller monteras direkt på bärprofilen, som kan ställas vertikalt eller horisontellt. Den vertikala linjen kan ytterligare förstärkas genom montage av dekorprofiler hämtade från Sapa Fasad 4150 och dess Expressive-familj.

Utförande 4: Lamellerna skruvas till änd-/gavelprofiler, vilket möjliggör prefabricering av sektioner. Sektionerna monteras vertikalt på bärprofiler av aluminium. Detta utförande ger ett stramt och homogent intryck och en tydlig visuell profil.

Utförande 1: Vertikalt

Utförande 2: Vertikalt

Utförande 3: Horisontellt

Utförande 4: Vertikalt

Montageprinciper

Sapa Solskydd 4550 Bow ger stor valfrihet med möjlighet att tillföra och förstärka arkitektoniska värden. Vi projektanpassar när det behövs. Detaljlösningar och genomarbetade avslut är viktiga. Helheten avgör vilken lösning som är bäst. Alla hus är unika genom placering, verksamhet och arkitektur.

Vertikalt montage Självbärande konsol Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage Hängande konsol Brutna lamell-linjer

Vertikalt montage Markfundament Brutna lamell-linjer

Horisontellt montage Konsol med dragstag Brutna lamell-linjer

Opstalter og detaljer

A4550-1013
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1009 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1015 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1011 3
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A4550-1017 4
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details