Skydedøre

SAPA 2160

Hæveskydedør

Beskrivelse

Hæveskydedør 2160 er opbygget af isolerede aluminiumprofiler med en karmdybde på 160 mm og en dørbladsdybde på 70 mm. Isoleringen er 40 mm brede glasfiberarmerede polyamidlister. Hæveskydedøren har lift-slide beslag for brugervenlig håndtering. Dørbladet skydes til siden når den åbnes og lukker tæt når den er lukket, da dørbladet sænkes nogle millimeter.

Brochurer
SAPA 2160
2160-2160S-2160S XS

Produktfordele

Udførelse

  • Enkelt- eller dobbeltfløjede hæveskydedøre
  • Aflåseligt håndtag. Indvendigt, alternativt både ind- og udvendigt

DIMENSIONER

  • Dørbladsmål. Max. højde 2,7 m. Max. bredde 3,2 m
  • Dørbladsvægt. Max. 400 kg

Mere information

Design og muligheder

Fri åbning

Hæveskydedøren giver mulighed for store åbninger i f.eks. caféer og restauranter.

Enkeltfløjet, to skydedørblade

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 232 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 464

Enkeltfløjet, et skydedørblad

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 187 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 374

Dubbelflyglig

F.O. = Fri døråbning
K.Y.M = Karmydermål
Fri døråbning = KYM/ 2 - 324 mm
KYM = Fri døråbning x 2 + 648

Glas

Uafskærmede glasflader skal udformes så risikoen for personskader begrænses. Glasfladerne skal dimensioneres for dynamiske personbelastninger. Vær opmærksom på gældende normer og krav (BR10).

Glastykkelse 20-51 mm

 

Illustrationen viser de forskellige funktionsmål der er alment anvendt i vindues- og facadebranchen. I øvrigt henvises til GS' anvisninger for montage. Fugebåndet består af EPDM-gummi og findes i flere udførelser.

Beslagsfunktion

Hæveskydedør 2160 kan leveres med et fast og et skydedørblad, alternativt med to skydedørblade. For at åbne hæveskydedøren drejes håndtaget 180° nedad, hvorved dørbladet hæves nogle millimeter og kan derefter skydes til siden. Når døren lukkes, synker dørbladet ned igen og gummilister sørger for at døren lukker tæt. Skydedørbladet løber lydløst på nylonhjul i en rustfri skinne og kan låses (sænkes) hvor det ønskes.

Hvert skydedørblad har en kantstang med fire låsepunkter. Håndtag af aluminium og cylinderlås kan monteres på indvendig side, alternativt ind- og udvendig side.

Et skydedørblad


Lukket


Åben, set indefra

To skydedørblade


Lukket


Åben, set indefra


Åben, set indefra

 

Håndtag

Hjul

 

Placering i væg

Med de nye energikrav og deraf følgende ændrede ydervægstyper, er der nogen forhold der skal tages i betragtning ved indbygning af hæveskydedør i ydervæggen. Placering af hæveskydedøren i ydervæggens kolde del forringer skydedørens energiegenskaber. For optimal udnyttelse af de energimæssige egenskaber, anbefaler vi at hæveskydedøren placeres så langt inde i væggens varme del som muligt.

Det giver gode forudsætninger for en optimal fastgørelse og en velfungerende fuge mellem skydedør og væg. Risikoen for kondens mindskes ved en højere overfladetemperatur. Fugen mellem karmprofil og væg skal udføres efter to-trins princippet. Denne fuge indeholder en ydre regnskærm med bagvedliggende luftkanal, stopning med mineraluld og en indvendig diffusionstæt fuge.

Opstalter og detaljer

A2160-1001 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1002 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1003 1234567
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2160-1004 1234678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

APPLIKATIONER

U-værdi hæveskydedør

Formel for beregning af hæveskydedørens samlede U-værdi under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen.

Uhæveskydedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningerne er baseret på gældende normer.

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelsesprincipper

Fastgørelse af hæveskydedør skal ske i en stabil og tilpasset vægkonstruktion. Valget af montageprincip afhænger af vægtypen. Antallet af fastgørelsespunkter og placering afhænger af hæveskydedørens størrelse.

Eksempel:


Karmbefæstigelse
med vridanker indad


Karmbefæstigelse
med vridanker udad

Projekt med skydedøre SAPA 2160

VillAma, Turku

Finland

Facility and place: VillAma in Turku, Finland
Construction year: 2012
Architect: SAFA Pekka Mäki, Arkitektbyrå Sigge Oy
Fabricator: Alavus Alufront Oy

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Lift- and Slide doors: Sapa 2160
Surface finish: Powder coating, RAL 7021

Photography: Vesa Loikas Photography