Brandsikring

E 30

Sapa Dør 2060/ Glasparti 3050 (E 30)

Enkeltglas

Beskrivelse

Glaspartier og døre med ramme af uisolerede aluminiumsprofiler med 60 mm dybe dørbladsprofiler. Dørene skal udføres med brandglas eller fyldninger, som er godkendt til systemet.

Dørbladprofiler fås til smalprofil og modullåse. Maks. dørbladstørrelse 1285 x 2140 mm. For dobbelt døre er den maksimale bredde på udvendige døre 2100 mm.

Tærsklerne fås i forskellige udgaver. Dørene kan monteres uden tærskel med 10 mm spalte i underkanten. Dørene kan udformes med en klemfrit bagkant.

Vægpartier kan udføres med maks. højde 3000 mm. Til vertikal samlinger fås endvidere basisprofiler udført som delingsprofiler. 50 mm dybde horisontale profiler som Sapa Glasparti 3050.

Godkendelsesattest 1199/94

Brochurer

Mere information

Design og muligheder

Fri åbning

Dörrar och entréer bör utformas med tillräckligt utrymme (fri öppning) för persontrafik och rullstolsbundna. Även andra öppningar i förflyttningsvägar ska utformas så att de medger passage med rullstol. Beakta gällande normer och krav. Vid utförande som utrymningsväg skall även reglernas krav på öppningsmått beaktas.

Anslagsgående dörr

A = Fri öppning
B = Karmyttermått
C = Väggöppning

D med universalgångjärn = 128 mm

 

Klämfri bakkant med gummiprofil

A = Fri öppning
B = Karmyttermått

Fyldninger

Vissa delar av dörrblad eller sidoljus kan eller måste förses med fyllningar. Viktigt att tänka på är ytskiktet och underlaget till dem. Fyllningarna nedan uppfyller kravet för brandklassen.

Fyldning Stp-G 27-34 mm

Gipsplade el. tilsvarende med stålplade eller rustfri plade.
Max dimension b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Max dimension overlys b x h: 2100 x 800 mm

 

Fyldning Alp-G 27-34 mm

Gipsplade el. tilsvarende med aluminiumplade.
Max dimension b x h: 600 x 2400 mm, 1100 x 1100 mm
Max dimension overlys b x h: 2100 x 800 mm

Opstalter og detaljer

A2060-1032 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1033 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1034 132122246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1035 1212223249
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1036 11321222469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1037 12212223243469
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1038 12212223243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1039 113212224355566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1040 12212223243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1041 11322122243566
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1042 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1054 21
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1055 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1056 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1057 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1058 2122
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2060-1059 123
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details