SAPA LANCERER AMBIAL – FOLDEDØREN SOM UDVISKER GRÆNSEN MELLEM UDE OG INDE

05-02-2021

SAPA LANCERER AMBIAL – FOLDEDØREN SOM UDVISKER GRÆNSEN MELLEM UDE OG INDE

SAPA, der udvikler systemløsninger og produkter med målet at tilbyde brugeren høj komfort, udvider nu sit produktsortiment med den nye alsidige foldedør AMBIAL. Foldedøren tilbyder varierende løsninger med forskellige tilvalg. Den er i hovedsagen udviklet til placeringer hvor det ønskes at forbinde inde- og udemiljø. Det kan være hvor man ønsker at åbne en restaurant mod det tilhørende udendørsareal eller boligens opholdsrum mod haven og terrassen.
Den lave tærskel, de skjulte hjulbeslag og det foldbare og flade betjeningsgreb gør det enkelt for brugeren at betjene døren. Når døren er lukket sikrer AMBIAL desuden en god isolering og sparer på energiforbruget.

AMBIAL foldedøren er udformet til at være både holdbar og fleksibel. Den kan indeholde op til 10 bevægelige dørblade med en højde op til 3 meter, samlet i én karm på op til 12 meters længde. Foldedøren kan udføres som én lang karm, eller opdeles med et oplukkeligt hjørne – uden synlige beslag. Med en profilbredde på 75 mm, båret af SAPA´s eksklusive hjulsæt, kan hvert dørblad bære en vægt på 150 kg. Det er også muligt at åbne den ene side af et hjørne, samtidig med at den anden hjørnedel er lukket. Alt for at sikre optimal funktion i kombination med elegant udseende.

Med sit mangefacetterede design, kan AMBIAL opfylde de fleste arkitektoniske ønsker til udformning og funktion. I lige linier, rundt om hjørner, indadgående eller udadgående – systemet er fleksibelt. Konstruktionen kan anvendes til nybyggeri, renovering, erhvervs- og udlejningsbyggerier såvel som private villaer. AMBIAL har er gennemtænkt og ensartet design der giver et elegant udtryk i både lukket og åben stilling. Profilerne er plane og slanke og den synlige del kendetegnes ved enkelt, smalt design (66 mm i standardversionen og 76

mm i den forstærkede version). Med integrerede beslag, skjulte hjulsæt og skjult dræn skabes en ensartet finish på hele døren. De foldbare greb forenkler betjeningen for brugeren. De integreres elegant mod profiloverfladen. I hjørneversionerne er det kun nødvendigt med ét greb til åbning i begge retninger. De 75 mm brede profiler, muliggør en glastykkelse op til 59 mm, optimerer komforten og sikrer en samlet U-værdi under 1,0.

Med sit mangefacetterede design, kan AMBIAL opfylde defleste arkitektoniske ønsker til udformning og funktion. Ilige linier, rundt om hjørner, indadgående ellerudadgående – systemet er fleksibelt. Konstruktionen kananvendes til nybyggeri, renovering, erhvervs- ogudlejningsbyggerier såvel som private villaer.AMBIAL har er gennemtænkt og ensartet design der giveret elegant udtryk i både lukket og åben stilling. Profilerneer plane og slanke og den synlige del kendetegnes vedenkelt, smalt design (66 mm i standardversionen og 76mm i den forstærkede version). Med integrerede beslag,skjulte hjulsæt og skjult dræn skabes en ensartet finish påhele døren.De foldbare greb forenkler betjeningen for brugeren. Deintegreres elegant mod profiloverfladen. Ihjørneversionerne er det kun nødvendigt med ét greb tilåbning i begge retninger.De 75 mm brede profiler, muliggør en glastykkelse op til59 mm, optimerer komforten og sikrer en samlet U-værdiunder 1,0.

AMBIAL er produceret af Hydro CIRCAL®, genanvendt lav-carbon aluminium. Det betyder at det er prima kvalitets aluminium produceret af minimum 75% genanvendt end-of-life aluminium (post-consumer scrap). Hydro CIRCAL® har et af verdens mindste CO2-aftryk: 2.3 kg CO2 pr. kg aluminium.