Hyllie Terrasse – Det klimaneutrale kontor i den grønne bydel

03-07-2023

Hyllie Terrasse – Det klimaneutrale kontor i den grønne bydel

Hyllie er en bydel i Malmö, som bare vokser og vokser, og Hyllie Terrasse er næste step i udviklingen. Med en innovativ og spændende udforming er bygningen iøjnefaldende med en kombination af en minimalistisk facade og et grønt naturligt område omkring den, som skaber en flot kontrast til, hvordan man normalt forestiller sig en kontorbygning.

Klimaaftryk på nul

Hyllie Terrasse har et udtalt mål om at opnå et klimaaftryk på nul, og for at opnå dette er der blevet gennemført en række kreative løsninger både under og efter opførelsen af bygningen. Der er blandt andet brugt klimaforbedret beton, som har givet en reduktion af klimaaftrykket på 40%. For at kompensere for konstruktionen er udenomsarealerne fyldt med grønne planter, som ånder og giver ilt ud til området og som bliver et vigtigt miljø for insekter og dyr, og som giver brugerne af bygningen et naturligt sted at gå hen og holde pause. Der er tænkt på miljøet overalt i kontorbygningen. Der er intet, der er overladt til tilfældighederne.

Stikordet har været bæredygtighed, og det har skabt én af Sveriges mest klimaneutrale kontorbygninger. Hver enkelt leverandør er blevet pålagt at rapportere om både udslip og klimaaftryk for de produkter, som er blevet anvendt. Med SAPAs fokus på genanvendt aluminium med et klimaaftryk, som er 4 gange lavere end gennemsnittet i Europa, bidrager det til Hyllie Terrasse’s mål for et klimaaftryk på nul.

Genanvendelse og reduceret klimaaftryk både indenfor og udenfor

Det er ikke bare inden for beton og andre byggematerialer, at man har tænkt bæredygtigt. Inde i det åbne atrium bliver besøgende og lejere mødt af møbler lavet af genbrugsmaterialer fra både beton, træ og læder. I stedet for at smide gammelt træ eller byggeaffald væk, har det på kreative måder fået nyt liv i form af møbler og indretning. På den måde efterleves idéen om bæredygtighed og intet går til spilde.

Thomas Holmqvist fra GlasLindberg fortæller, hvordan et indgangsparti af og til kan være udfordrende at få sat sammen. «Der har været nogle tekniske udfordringer med projektet, såsom den nederste del af bygningen, hvor 6,5 meter høje facadepartier dækker både 1. og 2. etage. Men vi fandt løsninger, hvor både lyd- og lyskrav er opfyldt i hele bygningen».

Sundhedscertificering skaber langsigtet bæredygtighed for lejerne

Det er nok at træde bare et skridt ud af døren for at forstå, hvilken grøn oase Hyllie Terrasse er. Med udendørs fællesarealer er der mulighed for at mødes og udveksle idéer samtidig med, at man får en pause fra arbejdet på kontoret. Et bevis på, at bygningen har skabt gode forhold for sine lejere, er sundhedscertificeringen i henhold til WELL, en certificering for sundhedsfremmende byggerier. Man har prioriteret hensynet til de personer, som arbejder i bygningen, i form af blandt andet et integreret cykelhotel med udlån af cykler og egen restaurant. Dette gør, at bygningen ikke kun er til gavn for miljøet men også for lejerne. Der er også indrettet brusere og opbevaringsskabe for dem, som ønsker at tage ud og træne lidt i parken i frokostpausen.

En fortsat del i udviklingen mod en ny og bæredygtig bydel

«For os hos GlasLindberg har det været et vældig spændende projekt. Fremfor alt har samarbejdet mellem de forskellige parter fungeret rigtig godt. Skanska og vi har formået sammen at finde detaljerede løsninger, som har resulteret i en rigtig fin bygning. Især terrassen på sydsiden med hele glaspartier. Det er der facaden virkelig kommer til sin ret», siger Thomas Holmqvist hos GlasLindberg.

Hyllie Terrasse sætter virkelig barren højt for, hvad en kontorbygning kan indebære. En klar vision kombineret med gennemtænkte beslutninger har resulteret i en klimavenlig bygning, som effektivt og på en gennemført måde lader miljøet være en del af kontoret både inde og ude. Et sted hvor det grønne integreres med det nybyggede på bedst mulig måde.

SoMe: Med målet om at blive klimaneutral i sin levetid er Hyllie Terrasse et bevis på, hvordan fremtidens kontor kan se ud. En spændende bygning som med grøn beton, genbrugsmaterialer og andre kreative løsninger gør den bæredygtig, ikke bare indenfor men også udenfor. SAPA har sammen med GlasLindberg leveret facade, glas og dørsystem. Bygningen har også opnået en sundhedscertificering i henhold til WELL, en certificering for sundhedsfremmende byggerier. 

Fakta:

Produkter: SAPA Vinduer 1086, SAPA Døre 2086, SAPA Facade 4150
SAPA-producent: GlasLindberg Fasad AB

Entreprenør: Skanska
Arkitekt: COBE Arkitektur

Fotograf: Viktor Holm