Lindeberghemmet – en bygning med nul fossiludledning

30-05-2022

Lindeberghemmet – en bygning med nul fossiludledning

Lindeberghemmet i Oslo tilbyder høj komfort og en imponerende udsigt fra den smukke tagetage. Et miljøvenligt BREEAM Excellent-certificeret projekt, hvor det er lykkedes at opnå en fossiludledning på nul i byggefasen, primært takket være de lokale energibrønde på stedet, som også betydet, at energiforbruget har været ekstremt lavt og bidraget til et mere miljøvenligt sted. SAPA har igennem H-Fasader GlassTeam AS leveret 6,6 tons aluminiumfacader, -døre og -vinduer til Lindeberghemmet. 

I 2017 blev nedrivningen af det tidligere plejehjem i Lindeberg indledt. I stedet skulle der opføres et moderne plejehjem fra bunden med navnet Lindeberghemmet. I 2021 blev den nye bygning indviet, som indeholder 144 plejepladser, behandlingslokaler og en café. Samtidig løber den smukke Lindeberg å langs haven og træningssporene. Indretningen er fremtidsorienteret og sigter efter at skabe et behageligt og miljøvenligt sted for dem, der bor og arbejder her.

Automatisk teknologi i fokus

Helt fra starten har man investeret store mængder planlægning og tid i udformningen af et behageligt hjem, hvor bygningens kronjuvel er den smukke tagetage med udsigt over Oslo. Indbydende og varme fællesområder vil styrke velværet, mens teknologien vil gøre det lettere for medarbejderne at fokusere mere på plejen af beboerne. Med automatiseret teknologi har alle værelser et privat badeværelse med tilknyttet toilet, som har hæve-/sænkefunktioner og skyl. Der vil også være hårtørrer på værelserne, så beboerne kan være så selvstændige som muligt. Denne automationsteknologi er helt unik i Oslo.

Miljøvenlig bygning med nul fossiludledning

Lindeberghemmet opvarmes af 28 energibrønde sammen med cirka 1.000 solpaneler, som er placeret på bygningens tag, facader og på en pergola på tagetagen. Under byggeriet blev brøndene brugt til at genere energi og opvarmning, hvilket har resulteret i en kraftig reducering af projektets CO2-udledning og været en fordel for Lindebergs erhvervsliv. Byggepladsen har også formået at være helt fossilfri under byggeprocessen, og man har anvendt energigenererende maskiner i så vid udstrækning som muligt, men også formået at reducere energiomkostningerne. På byggepladsen formåede man også at skabe et cirkulært arbejdsområde, hvor al energi og brændstof befandt sig inden for byggeområdet. Dette var desuden inkluderet helt fra starten i den detaljerede procesplanlægning.

-Vi udarbejdede en procesplan, der indeholdt en skriftlig vurdering af tegningsprojektets udviklingsmuligheder, og hvordan vi kunne samarbejde på projektet, så det kunne blive implementeret inden for de tekniske og økonomiske rammer, uden at reducere indhold eller omfang, fortæller HUS arkitekter, som er arkitekterne bag projektet.

HUS arkitekter fortsætter med at forklare vigtigheden af den gensidige tillid, der eksisterer mellem aktørerne for at bringe projektet succesfuldt i mål.

-Planen for brugerinvolvering var inkluderet i procesplanen, hvor vigtige succeskriterier var etablering af gensidig tillid, et tydeligt mandat til engagement og en trinbaseret proces med en stigende grad af detaljer og løsningsmodenhed, siger HUS arkitekter

Lindeberghemmet-byggeriet er certificeret med Excellent iht. BREEAM.

Design med lavt forbrug

Lindeberghemmet er ikke et standardprojekt. Det rummer blandt andet avancerede tekniske egenskaber, som er helt ekstraordinære. Bygningen er også designet til kun at bruge 1/5 så meget energi som plan- og bygningsreglementet normalt kræver for denne type bygning. Der er tale om et imponerende og spændende design, der virkelig har fokuseret på det miljømæssige aspekt og løftet byggeriet til en mere fremtidsorienteret tankegang. En 3D-model har også været brugt til at strukturere arbejdet på den bedst mulige måde, hvilket har været med til at løse forskellige problemer undervejs.

-Pilotprojektet blev udført med flere ugentlige møder, hvor ICE (Integrated Concurrent Engineering) var et vigtigt procesværktøj. Aktørerne blev samlokaliseret og diskuterede og løste problemer med omfattende anvendelse af en 3D-model. Processen var velstruktureret, siger HUS arkitekter.

SAPA har gennem H-Fasader GlassTeam AS leveret 6,6 tons aluminiumfacader, -døre og -vinduer til Lindeberghemmet.

Fakta

SAPA-produkter: Sapa 2086 dør, Sapa 1086 vindue, Sapa 4150 facade.

SAPA-producent: H-Fasader GlassTeam AS

Arkitekt: HUS arkitekter AS

Fotograf: Daniel Hundven-Clements