Finspångs sundhedscenter – original kunst og langtidsholdbar arkitektur

30-05-2022

Finspångs sundhedscenter – original kunst og langtidsholdbar arkitektur

Smuk arkitektur og et inspirerende design kendetegner Finspångs nye sundhedscenter i Sverige, hvor unik kunst pryder såvel fællesarealerne som bygningens vægge. Projektet har modtaget prisen Miljöbyggnad Silver, fordi man har arbejdet meget med at udvikle langtidsholdbar byggeteknologi. Energibesparelser er opnået ved hjælp af solpaneler, der er placeret på taget, og en enestående glas- og aluminiumfacade blandt andet i sundhedscentrets gårdrum. Via GlasLindberg har SAPA leveret facader og døre i genvundet Hydro CIRCAL-aluminium. 

Kilde: Region Östergötland

Allerede tidligt i planlægningsprocessen omkring Finspång sundhedscenter skulle der tages højde for en lang række faktorer med henblik på at opfylde alle de avancerede krav og bestemmelser, der findes i nutidens samfund. Sundhedscentret skulle opfylde alle materielle, sundhedsmæssige, funktionelle og sociale krav. Ud af alt dette opstod der noget helt unikt, hvor udtrykket ”nær pleje” optræder i alle korridorer. Et stærkt samarbejde med kompetente og erfarne personer, hvoraf mange bor i eller i nærheden af Finspång, har skabt en høj grad af engagement i projektet. Bygningen omfatter ca. 17.000 kvadratmeter og er opdelt i fem etager, der indeholder: en børnehave, en jordemoderklinik, en børne- og ungdomsklinik, en rehabiliteringsafdeling for indlagte patienter, en lægemodtagelse, hjemmepleje, et laboratorium, en specialsygeplejerskeklinik, en undersøgelsesenhed og en ambulant plejeafdeling.

Arkitema, som er arkitektfirmaet bag projektet, forklarer vigtigheden af at have mange forskellige afdelinger tæt på hinanden, og at patienter kan få et komplet plejetilbud på sundhedscentret, og dermed ikke behøver at rejse til en anden by for pleje.

Umiddelbart inden for indgangen finder man sundhedstorvet, apoteket og laboratoriet. I stueetagen er der endvidere fire kombirum, der fungerer som modtagelseshoteller, samt værelser der kan reserveres af klinikker, som ikke normalt har aktiviteter i Finspång, enten gentagne eller enkelte gange. Et godt eksempel på ”nær pleje”, hvor patienterne kan tilbydes et besøg her på centret, i stedet for at skulle rejse til et hospital i en anden by, forklarer Arkitema.

Design kombineret med harmoniske farver

Forskning har dokumenteret, at oplevelsen af stress på sygehusene mindskes i smukke og rolige miljøer, og at det kan bidrage til et sundere og bedre plejemiljø. En vigtig faktor for plejepersonalet er at have et veltilrettelagt og attraktivt arbejdsmiljø, som sikrer trivsel i deres daglige arbejde. Det er lykkedes med designet af Finspång sundhedscenter, eftersom miljøet udstråler harmoni og inspiration, såvel for patienter som personale. Ved at bruge rolige og lyse farvenuancer kombineret med baggrundsvægge i accentfarver og elementer af træ i interiøret, understreges den harmoniske følelse, som er en del af designet. Bevidst kunst er placeret der, hvor besøgende, personale og patienter bevæger sig mest for at få dem til at stoppe op og hente inspiration, der kan skabe unikke oplevelser i sundhedscentrets lokaler. Kunsten er storslået og original, og den er både centralt placeret i et rum, men interagerer også med bygningskonstruktionen via væggene.

Fokus på projektets levetid med miljøvenlige materialer og energibesparelser

Sundhedspersonalets firmabiler er eldrevne og kan nemt oplades på sundhedscentrets parkeringsplads, hvilket er bekvemt for medarbejderne og gavnligt for miljøet. Finspång sundhedscenter er udstyret med 600 solcellepaneler placeret på taget, og den forventede elproduktion ligger på 160.000 kWh om året, hvilket svarer til strømforbruget i omkring 32 parcelhuse. De smukke gårdrum tilfører dynamik og skiller sig ud fra hospitalsmiljøet, hvilket giver patienterne en bedre oplevelse. Gårdrummene har også en smuk og enestående glas- og aluminiumfacade. Projektets miljøaspekt ligger på et højt niveau, hvor der er arbejdet intenst med energibesparelser og materialevalg. Arkitema ønskede at kombinere disse to ting for at skabe et bæredygtigt og nyttigt byggeri med lang holdbarhed.

-Sundhedscentret har en hvid terrazzo-facade på de øverste etager og en glas-/aluminiumfacade på de nederste etager. Bygningen er klassificeret som Miljöbyggnad Silver og har solceller på en stor del af taget og på ventilatorrummets sydlige facade. At holde forskellige flows adskilte, styrke patientsikkerheden og arbejde med langtidsholdbar bygningsteknologi er nogle af de principper, der har været styrende for projektet, forklarer Arkitema.

Et af de materialer, som er anvendt i projektet, er SAPA’s facader og døre i Hydro CIRCAL-aluminium, som er en aluminiumlegering med mindst 75 % genvundet aluminium f.eks. fra glasfacader og vinduer, der er blevet afmonteret fra bygninger og derefter fuldt ud genanvendt. Dette er leveret til projektet af GlasLindberg.

Fakta:

SAPA-produkter: Facade SAPA 4150 og Døre SAPA 2086

SAPA-producenter: GlasLindberg

Arkitekter: Arkitema

Foto: Region Östergötland