Nænsom modernisering og funktionsændringer i Galleria Gallionen

13-12-2022

Nænsom modernisering og funktionsændringer i Galleria Gallionen

Opgaven var at omdanne det gamle varehus til et moderne og indbydende butikscenter, som igen tilfører positivt liv i kvarteret og byen. Galleri Gallionen i Uddevalla omfatter alt fra renovering til kommerciel værdi og byplanlægning. Gennem en nænsom forvandling af bygningen fra 1968 til et moderne shoppingcenter med store glasbeklædte partier har pladsen fået en ny skæbne og dermed også et nyt udtryk. SAPA har gennem Preconal leveret alle glaspartier til butikscenteret. 

Butikscenteret, som stod klar i 1968, er signeret af arkitekten Kornél Pajor. Han hentede inspiration til bygningen i den internationale brutalisme, der udspringer af det franske udtryk béton brût, der betyder rå beton. Dette var noget, som Pajor ønskede at inkorporere, og han gav således facaderne et rustikt udtryk med netop beton. Galleria Gallionen i Uddevalla har de seneste år været kendt som en lukket og mindre indbydende bygning. Et butikscenter plejer også at være et særkende for sin by, hvor indbyggerne samles, og den lokale handel har sit midtpunkt. Derfor ville man gøre noget ved arkitekturen, så den føltes mere tiltalende og lokkende for besøgende og byens indbyggere.

”Vores vision er, at butikscenteret i fremtiden skal skabe forudsætninger for et mere indbydende og rigt gaderum i Uddevallas centrale dele”, mener Yes Arkitekter, som har haft til opgave at omdanne butikscenteret til et nyt, attraktivt sted.

Galleria Gallionen har gennemgået flere renoveringer gennem årene, hvilket også har betydet, at det har flere lag af historie. En større renovering blev gennemført i 1990, hvor Domus skulle gøres til en del af bygningen. En markant ændring udvendigt var også i 1990’erne bygningens langstrakte balkon, som vender ud mod Drottninggatan. Denne blev inkorporeret som en del af bygningens indvendige konstruktion, og bilrampen, som tidligere var placeret på ydersiden af bygningen, blev fjernet, og en ny sideindgang blev opført. På trods af disse om- og tilbygninger var den rustikke beton stadig intakt under disse lag. Betonen, der var fundamentet for bygningens historiske arkitektur.

Yes Arkitekter fik til opgave at skalere bygningens lager ind og tage udgangspunkt i det, der var bevaret, og som var af betydning for bygningens historie. Betonen blev restaureret, og moderniseringen blev udført ved at åbne væggene op ud mod gaden. Transparens blev tilført gennem store, glasbeklædte flader, hvor facade Sapa 4150 og Sapa aluminiumdøre 2086 blev monteret. Ved at designe og bygge med glas og aluminium føles bygningen nu mere indbydende og åben.

Sapa-produkter: Facade Sapa 4150 og døre Sapa 2086
Sapa-producent: Preconal
Arkitekt: Yes Arkitekter