Mærkningsordninger, som alle arkitekter bør kende til

02-07-2020

Mærkningsordninger, som alle arkitekter bør kende til

Når det gælder brandsikkerhed, er det vigtigt, at der stilles krav til både produkt, produktion og montering. Med mærkningsordninger kan du være sikker på, at produkterne faktisk opfylder de gældende krav.

Typegodkendelse, eller overensstemmelsesattest, gives til produkter, som opfylder et minimumsæt af tekniske forskrifter og sikkerhedsmæssige krav. Der kan kræves en typegodkendelse, før et produkt godkendes til salg i et bestemt land. Kravene til et produkt kan variere i forskellige lande.

CE-mærkning, kort fortalt

CE-mærkning, kort for Communauté Européenne, er det synlige bevis på, at et produkt anses for at opfylde de krav, som er fastsat i et eller flere af nye metodedirektiver. Typegodkendelse er en del af forudsætningen for CE-mærkning og salg af produkter i henhold til EØS/EU-reglerne.

Samtidig er det en erklæring om, at producenten garanterer, at alle de krav, som stilles til produktet i det aktuelle direktiv eller den aktuelle forordning, anses for at være opfyldt. Det er producentens ansvar, at produktet opfylder kravene.

Desuden er CE-mærkning et signal til offentlige instanser om, at produktet opfylder de sikkerhedskrav, som gælder i EØS/EU, og at dette kan dokumenteres.

CE-mærkning stiller ikke krav til brugskvaliteten

CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke for selve produktet, men viser kun, at visse mindstekrav vedrørende sundhed, miljø og sikkerhed er opfyldt.

CE-mærkning medfører, at:

  • byggevarens ydelse er deklareret på en ensartet måde i Europa.
  • byggevarer, som omfattes af en produktstandard (hEN) skal ydelsesdeklareres og CE-mærkes.

Eksempelvis er en CE-mærket byggevare ikke nødvendigvis egnet til brug i bygninger. Udvikleren må selv afgøre hensigtsmæssigheden ved hjælp af ydelsen, som er beskrevet i CE-mærkningen.

CE-mærkning af produkter

CE-mærkning indebærer, at produktets ydelse er deklareret på en ensartet måde i Europa, og produkter som omfattes af en produktstandard (hEN) kan ydelsesdeklareres og mærkes. CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke for selve produktet.

Sapas autoriserede producenter kan CE-mærke de produkter som omfattes af en produktstandard.