Et indblik i Sapas arbejde med kvalitetssikring

09-10-2020

Et indblik i Sapas arbejde med kvalitetssikring

Årligt omkommer 60-70 personer i brande alene i Danmark og bygningsbrande resulterer i skadesudbetalinger på flere milliarder kroner. At benytte produkter, som har været gennem omfattende kvalitetstest, bidrager til at sikre menneskeliv og værdier gennem hele bygningens levetid. 

Mærkningsordninger og standarder betyder kvalitet

Brand som fænomen udgør et tværfagligt og komplekst fagområde, og behovet for standarder og vejledninger på området er bredt.

Mange entreprenører og bygherrer efterspørger certificeringer, da de ikke har hverken tid eller ressourcer til at gå leverandøren efter i sømmene, hver gang de påtænker at anskaffe et produkt.

Standarder er frivillige værktøjer på markedet, mens regelsæt er pålagt af offentlige myndigheder og er obligatoriske.

Der findes standarder og mærkeordninger, som dokumenterer, hvordan produkter modstår et brandforløb, og hvilke egenskaber de har ved brandpåvirkning. Herudover findes der standarder, som sikrer, at kvaliteten overholdes i processer og procedurer.

Sapas dørsystemer i aluminium er nøje testet

Sapas dørsystemer i aluminium er testet i forhold til en række standarder, som gælder i Norden (INSTA), Europa (CEN) og globalt (ISO). Fælles for dem alle er, at de er udført af en uafhængig tredjepart for at sikre, at kvalitetsvurderingen er objektiv.

Sapas produkter er blandt andet kvalitetssikret efter disse standarder:

  • ISO 9001, en anerkendt standard for at fastsætte internationale krav til et ledelsessystem for kvalitet.
  • P-merking, et kvalitetsmærke fra svenske RISE som blant annet sikrer at produktet opfylder de deklarerede klasser for brand, indbrud og lydisolering. Mærkningen omfatter kvalitetssikring af både produktion og montage.
  • CE-mærkning. Produktets ydelse skal bestemmes, vurderes og rapporteres på en EU/EØS-harmoniseret måde. Produktet skal opfylde de sikkerhedskrav, som gælder i EØS, og dette skal dokumenteres.

Vær opmærksom på, at indvendige og udvendige branddøre omfattes af forskellige standarder. For indvendige branddøre gælder den danske standard DS1052.2 stadig, indtil en harmoniseret standard for indvendige døre er vedtaget. Denne standard stiller ikke krav om CE-mærkning af produkter. Indvendige branddøre kan også certificeres, men altså ikke CE-mærkes.

Dokumentation og brandsikkerhed for Sapas døre i aluminium

Fra 1. november 2019 har det været obligatorisk at CE-mærke branddøre i ydervægge. Dette medfører omfattende krav til produktdokumentation.

For CE-mærkede brandklassificerede døre skal der foreligge en ydeevneerklæring på dansk eller et eller andet skandinavisk sprog. Dette betyder, at dørproducenten skal have et CE-certifikat for den aktuelle dørmodel.

Når man fremstiller brandprodukter, skal man udfylde en kontrolplan for at sikre kvaliteten. Alle arbejdsdokumenter skal være underskrevet, for at produktet kan godkendes.

Certifikatet udfærdiges af et såkaldt «Notified Body», det vil sige et kontrolorgan, som udfører typeprøvning og produktionskontrol. RISE i Norge og Sverige og DBI i Danmark er eksempler på Notified Bodies.

Sapa bruger store ressourcer på at sikre, at mærkningen er korrekt i henhold til regelsæt og gældende processer. Det er vigtigt både at kunne dokumentere dørens almindelige egenskaber via en ydelseserklæring og den særskilte certificering, som bekræfter dørens brandegenskaber.

Du kan have tillid til, at Sapas produkter mærkes efter godkendte procedurer, og at dette dokumenteres korrekt. Denne dokumentation følger dørene, sådan at vores kunder kan være sikre på, at de overholder deres ansvar for, at dokumentationen foreligger i henhold til kravene til dokumentation af byggevarer, og at branddørens egenskaber passer til projektet.