Ønskes: Gammelt metal til nye produkter

22-11-2019

Ønskes: Gammelt metal til nye produkter

Omsmeltning af et aluminiumprodukt, der har udtjent sin levetid, bidrager til bæredygtighed. Men hvad med omsmeltning af processkrot? Hvordan påvirker dette skrot CO2-regnskabet? Et af de bedste argumenter for aluminium er dets gode genvindingsegenskaber. Aluminium kan i princippet omsmeltes og genbruges i én uendelighed, og det kræver kun 5 % af den energi, som er nødvendig til produktionen af primæraluminium. Og 75 procent af alt det aluminium, som er produceret, er stadig i brug.

Forbrugeraluminiumskrot og processkrot

Vi anvender både processkrot og forbrugerskrot som kildemateriale i vores produktion af sekundæraluminium. Genvinding af forbrugerskrot er fantastisk, når det gælder om at reducere produktets CO2-belastning, fordi det er metal, som allerede har været brugt gennem produktets levetid.

Men hvad med aluminiumprocesskrot? Er det bedre for et nyt produkts CO2-regnskab at omsmelte og bruge overskydende skrot fra produktionen end at bruge primæraluminium?

Svaret er nej, det er det ikke. Når du omsmelter metal, som er et affaldsprodukt fra en produktionsproces som f.eks. ekstrudering – metal som endnu ikke er blevet anvendt i et produkt – så øger du metallets CO2-belastning sammenlignet med det originale metal. Det skyldes yderligere transport-, håndterings- og omsmeltningsprocesser.

På den anden side er det et langt bedre alternativ at omsmelte og genbruge aluminium end at kassere det. Jeg vil gerne tilføje, at anlæg med væg-til-væg støberier kan omsmelte skrot ganske effektivt og dermed reducere CO2-belastningen.

Hvad er processkrot?

Dannelsen af processkrot starter i støberiet med aluminium, som ikke lever op til kundens specifikationer, og som derfor ikke kan leveres. Skrot kan også komme fra:

Håndteringsskader som opstår under transport
Kanttrimning, opstartsmateriale og forarbejdningsrester fra produktionen
Afklip, udstansninger og forskellige trimninger under produktion af det endelige forbrugerprodukt
I den ideelle verden ville der ikke være noget processkrot, men selv i de bedste støberier, ekstruderingsanlæg og valseværker er den samlede mængde af processkrot betydelig.

Sådan reduceres mængden af processkrot

At reducere mængden af processkrot er noget, som alle metalforarbejdere er nødt til. Det vil være deres vigtigste bidrag til bæredygtighed.

Vi kan reducere mængden af processkrot ved at:

  • Udvikle sorteringsteknologi som bedre kan sortere forskellige legeringer
  • Forbedre ovnrutinerne med henblik på at reducere dannelsen af affald
  • Håndtere kontaminanter effektivt

Forbedre arbejdsprocesserne i vores støberier, valseværker og ekstruderingsanlæg.

Mere forbrugeraluminiumskrot

Som industriel aktør arbejder vi på at øge anvendelsen af forbrugerskrot. Vi opfordrer forbrugerne og industrien til at hjælpe os med at sikre, at vi kan designe og fremstille produkter til genanvendelse.

Men som jeg sagde, så længe der dannes processkrot, giver det god mening at omsmelte og genbruge dette metal for at gøre vores aluminium så grønt som muligt. Alternativet er at kassere det. Og det er ikke noget godt alternativ.

Af Hans Erik Vatne, Hydro