Sundheds- bygninger

“Sundhedsfaciliteter har historisk været bygget med det eneste formål at levere sundhedspleje. Denne strategi har resulteret i meget sterile og mørke miljøer, ofte afskærmet i forhold til den omkringliggende verden. Disse faciliteter har fokuseret meget lidt på, hvordan designet påvirkede patienterne og medarbejderne inde i bygningerne. Vi har dog set et større skift i sundhedsbranchen med fokus på at skabe mere positive rum, som hjælper patienterne med at komme sig hurtigere, mere komfortabelt og i sidste ende levere bedre pleje.

En af de måder, arkitekterne optimerer designet af sundhedsfaciliteter på, er gennem inkorporeringen af naturligt dagslys, som har vist sig at være et kraftfuldt værktøj, når det handler om patienternes bedring. Forskning har forbundet naturligt dagslys med hurtigere patientbedring, lavere behov for medicin og reduceret stress hos plejepersonale og familier.

Akustisk isolering og temperaturkontrol er andre muligheder, hvor arkitekturen bidrager positivt til patienternes og personalets velvære. Store højtydende glasfacader, vinduer og døre spiller en vigtig rolle i dette resultat. Navigation og adgangsforhold er vigtige faktorer, når man tager hospitalernes store antal daglige besøgende i betragtning. Sikkerhed er en anden væsentlig faktor, især inden for psykiatrien, der kræver omfattende døranlæg ved stærkt trafikerede indgange med sikret låsefunktion og motoriserede systemer. Sidst, men ikke mindst har de fleste sundhedsfaciliteter åbent 24/7. Investorer er derudover på udkig efter måder til reduktion af driftsomkostninger og vælger i stadig større grad grønne konstruktioner. De er omkostningseffektive og booster lav CO2-udledning i hele livscyklussen.

Vores løsninger opfylder kravene til sundhedsbygninger, når det handler om bæredygtighed, komfort, sikkerhed og design. Facadepaneler, vinduer og døre, der fås i mange forskellige versioner, tilbyder passende løsninger til de forskellige behov, som diverse fagfolk har. Som en del af Hydro-koncernen har vi forpligtet os til en bæredygtig udvikling. Som global leverandør af aluminium med aktiviteter, der spænder over hele værdikæden, har Hydro til hensigt at reducere sine samlede CO2-emissioner med 30 % inden 2030.”