Drzwi

SAPA 2086

Drzwi

Charakterystyka

System drzwiowy 2086 należy do naszych systemów Thermo 86. Jego zasadniczym walorem jest mocna i stabilna konstrukcja, wykorzystująca profile o głębokości 86 mm. Posiadają one izolację w postaci 42-milimetrowej przekładki termicznej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, ze specjalnymi pręty izolacyjnymi SAPA Thermo N9 zapewniającymi optymalną efektywność energetyczną. System posiada niską przepuszczalność powierza i bardzo dobrą wodoszczelność. W przypadku skrzydeł drzwiowych dostępne są profile umożliwiające zastosowanie połączeń wąskich bądź modułowych, a także zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem palców. Przylga na montaż paneli szklanych i wypełniających: 22-56 (64) mm.

Drzwi zapewniają bezpieczną eksploatację i długą żywotność, doskonale nadając się do przestrzeni publicznych o dużym natężeniu ruchu, wymagających wysokiej izolacyjności termicznej oraz szczelności deszczowej.

 

Czytaj więcej o Hydro REDUXA®.

Broszury
2086_2086 SX_EN_ProdBrochure2021.pdf
Door_designguide_EN_Prodbrochure2021.pdf

Więcej informacji

Funkcje okuć

Oszklenie

Niezabezpieczone przeszklone powierzchnie, do których jest swobodny dostęp, muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko obrażeń. Powierzchnie takie muszą być zwymiarowane tak, by mieć wystarczającą wytrzymałość na oddziaływanie dynamiczne ciała ludzkiego. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Wymiary funkcjonalne
Grubość oszklenia 20-64 mm

Na ilustracji przedstawiono różne wymiary funkcjonalne, powszechnie stosowane w przemyśle okiennym i ustalone przez MTK (Szwedzkie Stowarzyszenie Producentów Szkła). Uszczelki wykonane są z EPDM i są dostępne w kilku wersjach

Panele wypełniające

Niektóre fragmenty konstrukcji mogą lub muszą być wypełnione panelami. Należy uwzględnić rdzeń i warstwę wierzchnią paneli. Jeżeli panele wypełniające narażone są na silne uderzenia lub obciążenia mechaniczne, rdzeń powinien być wykonany z wytrzymałej płyty, a warstwa wierzchnia z blachy stalowej nierdzewnej lub powlekanej proszkowo.

Przykład prezentuje panel wypełniający F2

Panel wypełniający F1

1,5 mm - blacha aluminiowa
60 mm - izolacja
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,54 W/m²K.
Obszary podlegające niewielkim obciążeniom mechanicznym, takie jak panele wypełniające wysokiej gęstości.

Panel wypełniający F2

1,5 mm - blacha aluminiowa
4,8 mm - płyta
50 mm - izolacja
4,8 mm - płyta
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,61 W/m²K.
Obszary podlegające umiarkowanym obciążeniom mechanicznym, takie jak panele wypełniające niskiej gęstości.

Panel wypełniający F3

1,5 mm - blacha aluminiowa
50 mm - izolacja
10 mm - płyta wiórowa
1,5 mm - blacha aluminiowa

Współczynnik przenikania ciepła U w części środkowej: nawet 0,61 W/m²K.
Obszary podlegające wysokim obciążeniom mechanicznym od zewnątrz

Projektowanie progów

Otwory drzwiowe powinny być projektowane bez różnic poziomu między stroną wewnętrzną a zewnętrzną. Czasami próg nie jest wymagany z powodu, na przykład, braku wilgoci czy sprzyjających warunków pogodowych. Jeżeli próg jest instalowany, powinien być jak najniższy, aby ułatwić przejście. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców

Aby zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych zmiażdżeniem, opracowaliśmy rozwiązanie oparte na tzw. krawędzi zabezpieczającej przed przytrzaśnięciem palców. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

System drzwiowy 2086 z krawędzią zabezpieczającą przed przytrzaśnięciem palców z listwą gumową z EPDM

Zabezpieczenie przed wyłamaniem

Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz

Aby zmniejszyć ryzyko włamania, opracowaliśmy profil przylgowy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antywyłamaniowym. W przypadku uszkodzenia profil zabezpieczający można bez problemu wymienić. Dla uzyskania optymalnego wyglądu zaleca się anodowanie przezroczyste. Dostępne tylko w przypadku drzwi jednoskrzydłowych otwieranych na zewnątrz.

Okucia

Nasz system drzwiowy można bez problemu wyposażyć w najczęściej spotykane okucia dostępne na rynku. Aby system działał optymalnie, ważne jest, by okucia współpracowały ze sobą.

Poniżej przedstawiamy standardowe okucia Sapa.

Wymiar w świetle

Drzwi i wejścia powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla ruchu osób i ułatwić poruszanie się na wózku inwalidzkim. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Drzwi przymykowe

A = wymiar w świetle
B = zewnętrzny wymiar ościeżnicy
C = wymiar otworu w ścianie

D z zawiasem uniwersalnym (przykręcanym) = 151 mm
D z zawiasem wkręcanym = 145 mm lub 148 mm z dodatkowymi profilami przymykowymi
E = 67 mm lub 70 mm z dodatkowymi profilami przymykowymi

Drzwi z bezpieczną krawędzią chroniącą przed przytrzaśnięciem palców

A = wymiar w świetle
B = zewnętrzny wymiar ościeżnicy
E = 67 mm lub 70 mm z wymiennymi profilami przylgowymi

Drzwi przymykowe z zawiasami ukrytymi

A = wymiar w świetle
B = zewnętrzny wymiar ościeżnicy
D = 98,5 mm lub 101,5 mm z dodatkowymi profilami przymykowymi
E = 67 mm lub 70 mm z dodatkowymi profilami przymykowymi

Elewacje i szczegóły

A2086-1001 21222324
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1002 12212223243
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1003 1221222324346
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1004 2122247
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1005 122122232437
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1006 122122232436678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1007 31323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1008 12331323334
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1009 1233132333446
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1010 3132347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1011 123313233347
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1012 123313233346678
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Rysunki BIM

Zasady mocowania

Zasady mocowania

Elementy drzwiowe należy mocować do stabilnej i odpowiedniej konstrukcji ściennej. Wybór sposobu mocowania zależy od typu ściany. Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania zależy od wielkości elementu.

Przykłady:

Mocowanie na dwa wkręty

Mocowanie za pomocą
tulejki regulowanej

Mocowanie za pomocą
śruby i przyspawanej płytki

Mocowanie na wkręt

Projekty drzwi SAPA 2086

Lindesberg Hälsocenter

Sweden

Architekt: White Architects
Wykonawca stolarki: Glaslindberg
Produkty: Fasada SAPA: 4150, Dach: SAPA 5050, Drzwi 2086 i 2050
Photo: Åke E: son Lindman & White

Silberauto, Klaipeda

Lithuania

Facility: Silberauto
Place: Klaipeda, Lithuania
Architect: A405 Architects
Manufacturer: GS Industry UAB
Installer: Eugvilsta UAB

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2086 and Sapa 2074
Windows: Sapa 1074

Photography: Evaldas Lasys