[Focus] Zrównoważony rozwój

Podejście z myślą o zrównoważonym rozwoju to podejście proaktywne do zmniejszania wpływu na środowisko.

Celem Hydro jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 procent do roku 2030. Osiągnięte zostanie to przez bardziej ekologiczne materiały i produkcję, ale celem jest również pomoc klientom w zmniejszeniu ich emisji dzięki bardziej ekologicznym produktom.
Więcej informacji

PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH FASAD W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: JAK WYBRAĆ BARDZIEJ EKOLOGICZNE ALUMINIUM

Skąd wiadomo, czy systemy, które wybieramy z aluminium architektonicznego pochodzącego z recyklingu, są wykonane z aluminium, które rzeczywiście było wcześniej używane, czy też są to po prostu odpady z procesu produkcyjnego? A dokładniej, dlaczego miałoby Cię to obchodzić? Ponieważ deweloperzy i architekci coraz częściej starają się projektować z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym, wyjaśniamy tutaj niektóre subtelne, ale istotne terminy i tłumaczymy, jak wybrać odpowiedni produkt do „zielonej” fasady do następnego projektu.
Więcej informacji

PRZYSZŁOŚĆ W OBIEGU ZAMKNIĘTYM – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO

Jeśli poważnie myślimy o udziale w gospodarce obiegowej, musimy zmienić słowa w czyny. Nasze zaangażowanie na rzecz klimatu musi być obecne już na wczesnych etapach projektu budowlanego. Cele środowiskowe powinny stanowić wytyczne dla całego procesu, a planowanie powinno koncentrować się wokół środowiska. Wiemy, że efekt klimatyczny jest realny. My, Ty i ja, wszyscy jesteśmy częścią cyklu ziemi. Przyszłość nie czeka na nas, emisja CO2 jest odpowiedzialnością każdego, i to nie najmniejszą w branży budowlanej. Dokonując świadomych wyborów, które generują niski ślad węglowy, przemysł budowlany może stworzyć przyszłość w obiegu zamkniętym z mniejszą ilością odpadów i większą ilością recyklingu.
Więcej informacji

Zrównoważone i ekologiczne budynki są i będą w centrum uwagi, kiedy mówimy o przyszłych miastach opartych na bardziej ekologicznych rozwiązaniach z myślą o gospodarce w obiegu zamkniętym. House of Choice w Sztokholmie w Szwecji to pierwszy hotel o zerowym zużyciu energii w Skandynawii. Projekt jest pokryty ogniwami słonecznymi, a także fasadami aluminiowymi pochodzącymi z recyklingu. „Nasze podejście do tego, co już zostało zbudowane, musi się zmienić, a branża musi przejść z procesów liniowych do bardziej w obiegu zamkniętym, gdzie recykling i ponowne wykorzystanie materiałów muszą być w centrum uwagi” mówi Raimo Joss z White Arkitekter.
Więcej informacji

Szkolny przykład zrównoważonego projektowania

Duże, przeszklone powierzchnie, mnóstwo światła dziennego i widoki to elementy wyróżniające najbardziej zieloną szkołę w Norwegii. W wielokrotnie nagradzanym budynku, w którym mieści się nowa szkoła średnia w Horten, naturalne materiały i odważne wybory środowiskowe wyznaczyły standardy na przyszłość.
Więcej informacji

Zrównoważone szklane

Zrównoważony rozwój przestał być trendem, a stał się rodzajem złotej reguły życia na ziemi. Oznacza to, że musimy żyć w sposób, który daje nam to, czego potrzebujemy, bez szkody dla innych ludzi lub przyrody. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju polega na zaspokajaniu dzisiejszych potrzeb bez niszczenia szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb. Dzisiaj przemysł budowlany odpowiada za znaczną część światowych emisji CO2, a także zużycia energii i zasobów. Oczywiste jest, że podjęte tutaj środki mają ogromny wpływ na środowisko. Dlatego istnieje wiele norm, które stanowią podstawę oceny trwałości budynku na podstawie oceny cyklu życia (LCA).
Więcej informacji

Poszukiwany: Stary metal dla nowych produktów

Przetapianie starego aluminium, które zakończyło swój proces życia, przyczynia się do wspierania zrównoważonego rozwoju. Ale co ze złomem z procesu przetapiania? Jak ten złom wpływa na ślad węglowy? Jednym z najsilniejszych argumentów przemawiających za aluminium są jego dobre właściwości recyklingowe. Aluminium można w zasadzie przetapiać i ponownie wykorzystać w nieskończoność, a do tego procesu potrzeba tylko 5% energii wymaganej do produkcji aluminium pierwotnego. Co więcej 75 % całego aluminium produkowanego w historii jest nadal w użyciu.
Więcej informacji