VERDER DAN MATERIALEN

Een gecertificeerde aluminiumreeks met een laag koolstofgehalte, voorzien van een milieuproductverklaring (EPD).

Aluminium geproduceerd met hernieuwbare energie

Totdat het urban mining systeem volledig is geïmplementeerd en de aluminiumlegeringen die we gebruiken volledig afkomstig zijn van post-consumer materialen, beperkt Hydro zijn impact op het milieu verder met het gebruik van Hydro Koolstofarm Aluminium®.

Hydro Koolstofarm Aluminium® is een primair aluminium dat een CO2-voetafdruk genereert van slechts 4 kg CO2 per kg aluminium, ruim onder het Europese gemiddelde van 6,7 kg CO2. Hydro Koolstofarm Aluminium® wordt gemaakt met moderne technologie en het gebruik van hernieuwbare energie uit waterkracht, wind- en zonne-energie. Dit betekent dat we in staat zijn om een koolstofarm primair aluminium te produceren dat schoner en groener is dan ooit tevoren.

De garantie van een koolstofarme voetafdruk

Net als bij de Hydro CIRCAL 75R® is het productieproces van de Hydro Koolstofarm Aluminium® volledig traceerbaar en gecertificeerd door de onafhankelijke externe instantie DNV-GL, die garant staat voor de lage koolstofuitstoot. Wij certificeren dat de specifieke onderdelen van onze productie voldoen aan de hoogste normen, ook vanuit klimaatoogpunt. De drempel van 4 kg CO2 per kg aluminium is de maximaal toelaatbare koolstofvoetafdruk voor deze productlijn. Dit cijfer omvat de totale uitstoot van mijnbouw, raffinage, transport, energie- en anodeproductie, smelten en gieten.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien