VERDER DAN MATERIALEN

Een EPD is een door een onafhankelijke derde partij geverifieerd document dat nauwkeurige, transparante en vergelijkbare informatie verstrekt over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus.

Wat is een milieuproductverklaring?

Een EPD is een door een onafhankelijke derde partij geverifieerd document dat nauwkeurige, transparante en vergelijkbare informatie verstrekt over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus.

Wat zijn de verschillende fasen van de levenscyclusanalyse (LCA) en met welke stappen wordt rekening gehouden?

Er zijn 5 verschillende fasen waaruit de levenscyclus van een product bestaat. Voor een mens zou het zijn alsof hij zijn leven in verschillende fasen verdeelt: geboorte, kindertijd, tienerjaren, volwassenheid, levenseinde. 

Deze stadia zijn verdeeld over verschillende stappen, ook wel "modules" genoemd:

  • PRODUCTFASE: onderverdeeld in 3 modules van A1 tot A3
  • CONSTRUCTIEFASE : onderverdeeld in 2 modules van A4 tot A5
  • GEBRUIKSFASE : van module B1 tot B7
  • END-OF-LIFE : van module C1 tot C4
  • VOORDELEN EN LADINGEN BUITEN HET SYSTEEM : module D

In ons product EPD worden modules van A5 tot C2 (bouwmodule en gebruiksfase) aangeduid als "MND", wat staat voor "Module Not Declared". Deze modules vallen inderdaad buiten ons berekeningsbereik omdat we niet beschikken over precieze en aangepaste informatie over hoe onze producten in het gebouw zullen worden geassembleerd of tijdens de gebruiksfase zullen worden gebruikt. Deze ontbrekende gegevens kunnen worden aangevuld door architecten en consultants om de effecten van het gebouw voor zijn hele levenscyclus te berekenen.

De productiefase, meer bepaald de "grondstoffenvoorziening" (A1), vertegenwoordigt ongeveer 35% van de totale impact van het product. Daarom concentreren wij ons bij SAPA op de selectie van de meest duurzame en verantwoorde materialen.

Dat is hoe we erin slagen zulke goede resultaten te behalen voor de productfase in onze EPD's. Omdat onze EPD's dynamisch zijn en in onze offertesoftware zijn geïntegreerd, weten we precies welke materialen in al onze producten worden gebruikt en werken we met al onze toeleveringsbedrijven samen om de werkelijke impact van hun producten of materialen te achterhalen in plaats van algemene gegevens te inventariseren.

Wat is belangrijk om een dynamisch EPD te gebruiken ?

In een dynamisch EPD kunt u de exacte afmetingen en het gewicht van de schrijnwerkcomponent invullen, en zo automatisch de exacte impact van deze specifieke schrijnwerkcomponent berekenen. Dit is een enorm verschil met een "standaard" EPD, dat slechts op één dimensie is gebaseerd. 

Met SAPA, de eerste leverancier van schrijnwerk die een dynamisch EPD voorstelt op zijn software TechDesign, is het eenvoudig om de impact van uw specifiek schrijnwerk te evalueren.

We zijn ervan overtuigd dat we, om echt duurzaam te zijn, moeten kijken naar een wereld voorbij onze vier muren en we eraan moeten werken om deze waar te maken - te beginnen vanaf vandaag. Daarom gaan we verder dan enkel koolstofarme materialen van topkwaliteit en voeren we elke activiteit zo duurzaam mogelijk uit.

SAPA heeft een holistische aanpak qua duurzaamheid en handelt binnen 3 domeinen:

om de koolstofemissie in de gebruiksfase te verminderen

om de uitstoot voor en tijdens de gebruiksfase te verminderen

om het grotere plaatje te zien